ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

EP_11

CURRENT LEVEL 94
Strength 113
Intellect 392
Stat points 0
next lvl 87.60%
Gold 266,977
LAST LOGIN 21/06/2018
GUILD Fighting
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

No item equipped
Soul Fiend (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+3%)
Mag. atk. pwr. 3767 ~ 4604 (+9%)
Durability 73/81 (+3%)
Attack rating 172 (+45%)
Critical 4 (+100%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+6%)
Mag. reinforce 741.4 % ~ 906.3 % (+32%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Lucky (2Time/times)
Steady (2Time/times)
Attack rate 30% Increase
Gale Alette (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 125 (+3%)
Mag. def. pwr. 206 (+6%)
Durability 48/74 (+0%)
Parry rate 39 (+12%)
Phy. reinforce 233.0 (+22%)
Mag. reinforce 475.1 (+48%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Morion (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 207 (+32%)
Mag. def. pwr. 251 (+0%)
Durability 48/89 (+19%)
Parry rate 47 (+74%)
Phy. reinforce 302.5 (+25%)
Mag. reinforce 418.2 (+3%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Glove (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 151 (+38%)
Mag. def. pwr. 196 (+12%)
Durability 58/89 (+22%)
Parry rate 37 (+25%)
Phy. reinforce 212.3 (+22%)
Mag. reinforce 309.5 (+6%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Mail (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 221 (+3%)
Mag. def. pwr. 344 (+0%)
Durability 61/115 (+54%)
Parry rate 60 (+38%)
Phy. reinforce 448.5 (+38%)
Mag. reinforce 546.0 (+0%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Boots (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 197 (+38%)
Mag. def. pwr. 249 (+9%)
Durability 45/76 (+3%)
Parry rate 44 (+58%)
Phy. reinforce 323.4 (+45%)
Mag. reinforce 635.8 (+70%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Tasset (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 198 (+16%)
Mag. def. pwr. 342 (+25%)
Durability 57/115 (+54%)
Parry rate 50 (+45%)
Phy. reinforce 268.8 (+3%)
Mag. reinforce 617.6 (+41%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Necklace (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 44.0 (+61%)
Mag. absorption 27.3 (+0%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Earring (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 23.7 (+3%)
Mag. absorption 26.7 (+16%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 20.7 (+0%)
Mag. absorption 20.7 (+0%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 22.6 (+9%)
Mag. absorption 21.9 (+6%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

127

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED