ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

EEEe

CURRENT LEVEL 57
Strength 244
Intellect 76
Stat points 0
next lvl 49.84%
Gold 20,340,409
LAST LOGIN 09/08/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Bolt(4818)
Imperial Bow (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Crossbow
Degree: 7 degrees


Phy. atk. pwr. 990 ~ 1210 (+48%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+51%)
Durability 29/99 (+29%)
Attack rating 151 (+12%)
Critical 7 (+96%)
Phy. reinforce 201.8 % ~ 246.7 % (+22%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+35%)

Required level 52
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Libra Gold Polldron

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 37 (+0%)
Mag. def. pwr. 49 (+0%)
Durability 59/69 (+0%)
Parry rate 19 (+0%)
Phy. reinforce 97.0 (+0%)
Mag. reinforce 127.0 (+0%)

Required level 53
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Libra Gold Crown

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 49 (+0%)
Mag. def. pwr. 64 (+0%)
Durability 49/69 (+0%)
Parry rate 23 (+0%)
Phy. reinforce 123.0 (+0%)
Mag. reinforce 161.0 (+0%)

Required level 55
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Libra Gold Gauntlet

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 33 (+0%)
Mag. def. pwr. 44 (+0%)
Durability 48/68 (+0%)
Parry rate 17 (+0%)
Phy. reinforce 88.0 (+0%)
Mag. reinforce 116.0 (+0%)

Required level 52
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Libra Gold Cuirassir Armor

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 68 (+0%)
Mag. def. pwr. 89 (+0%)
Durability 53/70 (+0%)
Parry rate 30 (+0%)
Phy. reinforce 165.0 (+0%)
Mag. reinforce 216.0 (+0%)

Required level 57
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Libra Gold Greave

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 44 (+0%)
Mag. def. pwr. 58 (+0%)
Durability 55/69 (+0%)
Parry rate 21 (+0%)
Phy. reinforce 113.0 (+0%)
Mag. reinforce 148.0 (+0%)

Required level 54
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Libra Gold Cuirassir Poleyn

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 54 (+0%)
Mag. def. pwr. 70 (+0%)
Durability 54/70 (+0%)
Parry rate 25 (+0%)
Phy. reinforce 133.0 (+0%)
Mag. reinforce 174.0 (+0%)

Required level 56
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Libra Pearl Necklace

Sort of item: Necklace
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 15.9 (+0%)
Mag. absorption 15.9 (+0%)

Required level 56
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Libra Pearl Earring

Sort of item: Earring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 13.3 (+0%)
Mag. absorption 13.3 (+0%)

Required level 54
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Libra Pearl Ring

Sort of item: Ring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 11.7 (+0%)
Mag. absorption 11.7 (+0%)

Required level 52
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Libra Pearl Ring

Sort of item: Ring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 16.1 (+38%)
Mag. absorption 16.1 (+38%)

Required level 52
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

0

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED