ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Dynamics

CURRENT LEVEL 100
Strength 119
Intellect 416
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 419,323
LAST LOGIN 05/07/2018
GUILD DemondEyes
Job Type Trader
Job Alias SOLO

OFFLINE

Tiger Bone Shield (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 310 (+22%)
Mag. def. pwr. 484 (+19%)
Durability 152/104 (+12%)
Blocking rate 22 (+38%)
Phy. reinforce 381.6 (+6%)
Mag. reinforce 816.8 (+35%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 60% Increase
Freezing,FrostbiteHour 2% Reduce
Steady (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Precious Sword (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 1193 ~ 1346 (+12%)
Mag. atk. pwr. 2557 ~ 2941 (+41%)
Durability 61/155 (+32%)
Attack rating 178 (+51%)
Critical 12 (+100%)
Phy. reinforce 276.4 % ~ 311.5 % (+45%)
Mag. reinforce 324.3 % ~ 372.8 % (+0%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 5 Increase
3
Attack rate 30% Increase
Girin Horn Shell (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 160 (+32%)
Mag. def. pwr. 249 (+22%)
Durability 236/120 (+45%)
Parry rate 39 (+22%)
Phy. reinforce 237.9 (+22%)
Mag. reinforce 423.1 (+29%)

Required level 77
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
88
Witacheon Headgear (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 313 (+41%)
Mag. def. pwr. 444 (+19%)
Durability 124/120 (+35%)
Parry rate 52 (+41%)
Phy. reinforce 411.8 (+32%)
Mag. reinforce 761.3 (+45%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Parry rate 40% Increase
HP 88 Increase
Durability 30% Increase
Witacheon Glove (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 170 (+3%)
Mag. def. pwr. 391 (+41%)
Durability 109/99 (+12%)
Parry rate 42 (+45%)
Phy. reinforce 353.3 (+51%)
Mag. reinforce 441.3 (+12%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Parry rate 40% Increase
Durability 20% Increase
Witacheon Lamellar (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 390 (+32%)
Mag. def. pwr. 606 (+22%)
Durability 254/131 (+48%)
Parry rate 65 (+41%)
Phy. reinforce 688.0 (+67%)
Mag. reinforce 713.8 (+3%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 3 Increase
Parry rate 40% Increase
Durability 160% Increase
HP 150 Increase
MP 850 Increase
Witacheon Boots (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 209 (+0%)
Mag. def. pwr. 362 (+3%)
Durability 97/89 (+0%)
Parry rate 50 (+61%)
Phy. reinforce 320.5 (+9%)
Mag. reinforce 538.5 (+9%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Parry rate 30% Increase
Durability 10% Increase
Girin Horn Tasset (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 263 (+54%)
Mag. def. pwr. 342 (+19%)
Durability 94/94 (+12%)
Parry rate 50 (+6%)
Phy. reinforce 297.9 (+12%)
Mag. reinforce 447.0 (+0%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
88
Parry rate 20% Increase
Black Pearl Necklace

Sort of item: Necklace
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 19.4 (+0%)
Mag. absorption 19.4 (+0%)

Required level 68
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 5 Increase
Tiger's Eye Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 37.1 (+41%)
Mag. absorption 34.7 (+32%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 6 Increase
ZombieHour 20% Reduce
Tiger's Eye Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.2 (+22%)
Mag. absorption 26.8 (+12%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 3 Increase
ZombieHour 3% Reduce
Tiger's Eye Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 26.8 (+12%)
Mag. absorption 29.2 (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
ZombieHour 3% Reduce
PoisoningHour 1% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

214

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED