ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Doshi

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 12,561,856
LAST LOGIN 05/07/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Thief
Job Alias EP1

OFFLINE

Bolt(8453)
Night Wings (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Crossbow
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2354 ~ 2877 (+9%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+35%)
Durability 92/113 (+19%)
Attack rating 119 (+0%)
Critical 7 (+96%)
Phy. reinforce 417.8 % ~ 510.6 % (+19%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Gale Alette (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 129 (+6%)
Mag. def. pwr. 200 (+3%)
Durability 75/76 (+3%)
Parry rate 39 (+3%)
Phy. reinforce 208.2 (+9%)
Mag. reinforce 507.2 (+58%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Morion (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 175 (+12%)
Mag. def. pwr. 353 (+41%)
Durability 83/91 (+22%)
Parry rate 47 (+6%)
Phy. reinforce 249.3 (+3%)
Mag. reinforce 406.0 (+0%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 154 (+41%)
Mag. def. pwr. 254 (+45%)
Durability 74/79 (+9%)
Parry rate 37 (+16%)
Phy. reinforce 262.7 (+51%)
Mag. reinforce 423.4 (+45%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Mail (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 359 (+67%)
Mag. def. pwr. 465 (+35%)
Durability 88/101 (+35%)
Parry rate 60 (+9%)
Phy. reinforce 419.3 (+29%)
Mag. reinforce 546.0 (+0%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 239 (+67%)
Mag. def. pwr. 243 (+6%)
Durability 82/90 (+22%)
Parry rate 44 (+32%)
Phy. reinforce 307.7 (+38%)
Mag. reinforce 516.1 (+38%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 171 (+0%)
Mag. def. pwr. 333 (+22%)
Durability 79/84 (+12%)
Parry rate 50 (+22%)
Phy. reinforce 368.0 (+41%)
Mag. reinforce 464.3 (+6%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 39.6 (+45%)
Mag. absorption 28.9 (+6%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 28.8 (+25%)
Mag. absorption 26.7 (+16%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 21.9 (+6%)
Mag. absorption 31.9 (+54%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 30.6 (+48%)
Mag. absorption 21.9 (+6%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

2

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED