ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Dominican

CURRENT LEVEL 110
Strength 456
Intellect 129
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 238,508
LAST LOGIN 13/11/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Thief
Job Alias 9876655

OFFLINE

Arrow(1204)
Ye's Divine Bow (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2410 ~ 2954 (+48%)
Mag. atk. pwr. 3101 ~ 3799 (+19%)
Durability 233/101 (+6%)
Attack rating 122 (+3%)
Critical 6 (+0%)
Phy. reinforce 417.2 % ~ 511.4 % (+64%)
Mag. reinforce 455.8 % ~ 558.7 % (+12%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 160% Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Attack rate 60% Increase
Critical 60
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

209

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
SUICIDESQUAD
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED