ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Dion

CURRENT LEVEL 115
Strength 476
Intellect 134
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 867,954,000
LAST LOGIN 16/02/2019
GUILD Wars
Job Type Thief
Job Alias ll18ll

OFFLINE

Arrow(3350)
Illusion Bow (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 3583 ~ 4390 (+61%)
Mag. atk. pwr. 5733 ~ 7026 (+61%)
Durability 199/98 (+0%)
Attack rating 202 (+61%)
Critical 12 (+100%)
Phy. reinforce 509.2 % ~ 624.0 % (+61%)
Mag. reinforce 814.8 % ~ 998.5 % (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
102
114
Overlord Shell (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 329 (+80%)
Mag. def. pwr. 495 (+61%)
Durability 205/89 (+0%)
Parry rate 45 (+61%)
Phy. reinforce 413.8 (+61%)
Mag. reinforce 695.5 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
Overlord Headgear (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 368 (+61%)
Mag. def. pwr. 691 (+80%)
Durability 210/89 (+0%)
Parry rate 53 (+61%)
Phy. reinforce 513.6 (+61%)
Mag. reinforce 861.4 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
150
162
Overlord Bracer (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 273 (+61%)
Mag. def. pwr. 459 (+61%)
Durability 216/89 (+0%)
Parry rate 43 (+61%)
Phy. reinforce 384.8 (+61%)
Mag. reinforce 645.6 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
Overlord Lamellar (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 490 (+61%)
Mag. def. pwr. 824 (+61%)
Durability 221/90 (+0%)
Parry rate 65 (+61%)
Phy. reinforce 677.8 (+61%)
Mag. reinforce 1,138.3 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
150
162
Overlord Boots (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 387 (+80%)
Mag. def. pwr. 582 (+61%)
Durability 203/89 (+0%)
Parry rate 50 (+61%)
Phy. reinforce 483.0 (+61%)
Mag. reinforce 811.4 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
Overlord Tasset (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 498 (+100%)
Mag. def. pwr. 674 (+61%)
Durability 217/90 (+0%)
Parry rate 55 (+61%)
Phy. reinforce 619.2 (+80%)
Mag. reinforce 930.6 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
150
162
Nektid Necklace (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 49.9 (+61%)
Mag. absorption 49.9 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
168
174
180
186
192
Nektid Erarring (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 42.7 (+61%)
Mag. absorption 42.7 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
168
174
180
186
192
Nektid Ring (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 38.8 (+61%)
Mag. absorption 38.8 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
168
174
180
186
192
Nektid Ring (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 38.8 (+61%)
Mag. absorption 38.8 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
168
174
180
186
192

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

138

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED