ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

DevilofDark

CURRENT LEVEL 56
Strength 130
Intellect 185
Stat points 0
next lvl 45.19%
Gold 1,468
LAST LOGIN 20/07/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Thief
Job Alias GODkiller

OFFLINE

Aquarius Treasure Shield

Sort of item: Shield
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 21 (+0%)
Mag. def. pwr. 33 (+0%)
Durability 53/53 (+0%)
Blocking rate 10 (+0%)
Phy. reinforce 83.0 (+0%)
Mag. reinforce 133.0 (+0%)

Required level 32
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
0

Sort of item: Dark staff
Degree: 6 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 523 ~ 640 (+0%)
Durability 109/113 (+0%)
Attack rating 107 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 178.1 % ~ 217.7 % (+0%)

Required level 42
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Gemini Magic Himation

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 3 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 12 (+0%)
Durability 31/37 (+0%)
Parry rate 9 (+0%)
Phy. reinforce 39.0 (+0%)
Mag. reinforce 83.0 (+0%)

Required level 17
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Gemini Magic Diadem

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 3 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 16 (+0%)
Durability 36/38 (+0%)
Parry rate 12 (+0%)
Phy. reinforce 49.0 (+0%)
Mag. reinforce 105.0 (+0%)

Required level 19
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Aquarius Protect Mitten

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 17 (+41%)
Mag. def. pwr. 30 (+25%)
Durability 41/43 (+3%)
Parry rate 13 (+19%)
Phy. reinforce 49.0 (+0%)
Mag. reinforce 110.2 (+6%)

Required level 32
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Astral (1Time/times)
Steady (4Time/times)
Gemini Magic Robe

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 3 degrees


Phy. def. pwr. 12 (+0%)
Mag. def. pwr. 23 (+0%)
Durability 38/39 (+0%)
Parry rate 16 (+0%)
Phy. reinforce 66.0 (+0%)
Mag. reinforce 141.0 (+0%)

Required level 21
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Gemini Magic Weave

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 3 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 14 (+0%)
Durability 36/38 (+0%)
Parry rate 11 (+0%)
Phy. reinforce 45.0 (+0%)
Mag. reinforce 97.0 (+0%)

Required level 18
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Gemini Magic Under Robe

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 3 degrees


Phy. def. pwr. 1 (+0%)
Mag. def. pwr. 18 (+0%)
Durability 36/38 (+0%)
Parry rate 13 (+0%)
Phy. reinforce 53.0 (+0%)
Mag. reinforce 113.0 (+0%)

Required level 20
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Gemini Gold Necklace

Sort of item: Necklace
Degree: 3 degrees


Phy. absorption 5.2 (+0%)
Mag. absorption 5.2 (+0%)

Required level 20
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Gemini Gold Earring

Sort of item: Earring
Degree: 3 degrees


Phy. absorption 4.1 (+0%)
Mag. absorption 4.1 (+0%)

Required level 18
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Gemini Gold Ring

Sort of item: Ring
Degree: 3 degrees


Phy. absorption 3.3 (+0%)
Mag. absorption 3.3 (+0%)

Required level 16
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

214

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED