ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

DevilS_Line

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 9,061,819
LAST LOGIN 21/06/2018
GUILD DemondEyes
Job Type Trader
Job Alias Facebook

ONLINE

Guardian Aegis (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 317 (+25%)
Mag. def. pwr. 642 (+58%)
Durability 134/87 (+6%)
Blocking rate 17 (+9%)
Phy. reinforce 497.7 (+41%)
Mag. reinforce 706.3 (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (4Time/times)
Immortal (1Time/times)
Durability 60% Increase
Dark Monarch (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2786 ~ 3405 (+29%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+29%)
Durability 94/100 (+6%)
Attack rating 122 (+3%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 393.2 % ~ 480.6 % (+12%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+64%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ox Polldron (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 219 (+12%)
Mag. def. pwr. 304 (+19%)
Durability 80/133 (+45%)
Parry rate 45 (+58%)
Phy. reinforce 280.2 (+3%)
Mag. reinforce 388.0 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ox Crown (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 386 (+58%)
Mag. def. pwr. 432 (+35%)
Durability 84/121 (+32%)
Parry rate 52 (+6%)
Phy. reinforce 508.9 (+51%)
Mag. reinforce 652.7 (+48%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Ox Gauntlet (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 203 (+12%)
Mag. def. pwr. 266 (+12%)
Durability 70/92 (+0%)
Parry rate 42 (+32%)
Phy. reinforce 253.0 (+0%)
Mag. reinforce 384.0 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ox Composite Armor (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 364 (+12%)
Mag. def. pwr. 426 (+0%)
Durability 89/137 (+48%)
Parry rate 65 (+35%)
Phy. reinforce 516.2 (+16%)
Mag. reinforce 768.2 (+32%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ox Greave (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 317 (+38%)
Mag. def. pwr. 415 (+38%)
Durability 72/112 (+22%)
Parry rate 50 (+12%)
Phy. reinforce 336.0 (+6%)
Mag. reinforce 415.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ox Composite Poleyn (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 309 (+16%)
Mag. def. pwr. 425 (+22%)
Durability 75/110 (+19%)
Parry rate 55 (+12%)
Phy. reinforce 444.1 (+22%)
Mag. reinforce 809.2 (+70%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Parry rate 10% Increase
Amber Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 34.4 (+12%)
Mag. absorption 30.7 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.5 (+12%)
Mag. absorption 39.7 (+51%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 31.5 (+32%)
Mag. absorption 25.3 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.3 (+35%)
Mag. absorption 36.1 (+51%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

124

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED