ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Destiny

CURRENT LEVEL 111
Strength 460
Intellect 130
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 3,084,284,720
LAST LOGIN 30/01/2019
GUILD Wars
Job Type Trader
Job Alias kuy0

OFFLINE

No item equipped
Kectalron (+12)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Dagger
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 3513 ~ 4294 (+41%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 93/137 (+0%)
Attack rating 198 (+61%)
Critical 4 (+3%)
Phy. reinforce 624.0 % ~ 762.8 % (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

102
114
72
78
204
198
Kefta Alette (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 258 (+41%)
Mag. def. pwr. 413 (+41%)
Durability 142/79 (+0%)
Parry rate 45 (+41%)
Phy. reinforce 355.3 (+41%)
Mag. reinforce 517.3 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
72
78
138
90
Kefta Morion (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 368 (+61%)
Mag. def. pwr. 446 (+22%)
Durability 113/80 (+0%)
Parry rate 53 (+41%)
Phy. reinforce 502.3 (+61%)
Mag. reinforce 640.5 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
162
150
72
78
138
90
Kefta Glove (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 239 (+41%)
Mag. def. pwr. 437 (+61%)
Durability 146/79 (+0%)
Parry rate 43 (+22%)
Phy. reinforce 285.5 (+22%)
Mag. reinforce 480.7 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
138
90
Kefta Mail (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 429 (+41%)
Mag. def. pwr. 594 (+22%)
Durability 53/80 (+0%)
Parry rate 65 (+80%)
Phy. reinforce 502.6 (+22%)
Mag. reinforce 845.5 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

150
162
78
72
198
138
204
222
Kefta Boots (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 262 (+22%)
Mag. def. pwr. 344 (+0%)
Durability 210/80 (+0%)
Parry rate 50 (+22%)
Phy. reinforce 414.5 (+41%)
Mag. reinforce 696.5 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
138
72
78
90
Kefta Tasset (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 351 (+41%)
Mag. def. pwr. 562 (+41%)
Durability 56/80 (+0%)
Parry rate 55 (+41%)
Phy. reinforce 606.6 (+80%)
Mag. reinforce 912.9 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
72
78
138
162
Platelight Necklace (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 49.9 (+61%)
Mag. absorption 43.7 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
168
174
180
186
192
Platelight Earring (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 42.7 (+61%)
Mag. absorption 37.4 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
168
174
180
186
192
72
78
Platelight Ring (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 34.0 (+41%)
Mag. absorption 34.0 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
192
168
174
180
186
Platelight Ring

Seal of Nova
Power
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 24.1 (+0%)
Mag. absorption 24.1 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

140

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED