ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Destiny

CURRENT LEVEL 110
Strength 456
Intellect 129
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 2,222,773,188
LAST LOGIN 17/10/2018
GUILD Wars
Job Type Trader
Job Alias kuy0

OFFLINE

No item equipped
Bastiras (+13)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Dagger
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 3319 ~ 4057 (+41%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 202/136 (+0%)
Attack rating 170 (+41%)
Critical 4 (+3%)
Phy. reinforce 525.4 % ~ 642.1 % (+41%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
114
102
90
72
78
Kefta Alette (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 223 (+22%)
Mag. def. pwr. 413 (+41%)
Durability 131/79 (+0%)
Parry rate 45 (+22%)
Phy. reinforce 355.3 (+41%)
Mag. reinforce 517.3 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
72
78
138
90
Kefta Morion (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 368 (+61%)
Mag. def. pwr. 446 (+22%)
Durability 93/80 (+0%)
Parry rate 53 (+41%)
Phy. reinforce 502.3 (+61%)
Mag. reinforce 640.5 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
162
150
72
78
138
90
Kefta Glove (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 207 (+22%)
Mag. def. pwr. 437 (+61%)
Durability 131/79 (+0%)
Parry rate 43 (+0%)
Phy. reinforce 285.5 (+22%)
Mag. reinforce 480.7 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
138
90
Kefta Mail (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 371 (+22%)
Mag. def. pwr. 594 (+22%)
Durability 32/80 (+0%)
Parry rate 65 (+22%)
Phy. reinforce 502.6 (+22%)
Mag. reinforce 845.5 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

150
162
78
72
198
138
204
222
Kefta Boots (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 262 (+22%)
Mag. def. pwr. 344 (+0%)
Durability 192/80 (+0%)
Parry rate 50 (+0%)
Phy. reinforce 414.5 (+41%)
Mag. reinforce 696.5 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
138
72
78
90
Kefta Tasset (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 249 (+0%)
Mag. def. pwr. 642 (+61%)
Durability 44/80 (+0%)
Parry rate 55 (+0%)
Phy. reinforce 411.1 (+22%)
Mag. reinforce 567.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
72
78
Amber Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 30.7 (+0%)
Mag. absorption 39.6 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
BurnHour 10% Reduce
ZombieHour 3% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Platelight Earring (+9)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 42.7 (+61%)
Mag. absorption 37.4 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
168
174
180
186
192
72
78
Heaven Ring (+7)

Seal of Star
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 24.1 (+0%)
Mag. absorption 24.1 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
198
180
168
174
186
192
72
Heaven Ring (+7)

Seal of Star
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 24.1 (+0%)
Mag. absorption 24.1 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
168
186
174
192
78
72

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

137

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
THAI_DENMARK
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED