ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

DekTidGame_

CURRENT LEVEL 110
Strength 129
Intellect 456
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 233,276,533
LAST LOGIN 29/12/2018
GUILD SUICIDESQUAD
Job Type Thief
Job Alias M2M

OFFLINE

No item equipped
Neptiaras (+13)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Two handed staff
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 6420 ~ 7847 (+61%)
Durability 243/81 (+0%)
Attack rating 198 (+61%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 998.5 % ~ 1,220.4 % (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
102
114
90
204
198
Overlord Alette (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 294 (+61%)
Mag. def. pwr. 413 (+41%)
Durability 69/79 (+0%)
Parry rate 45 (+22%)
Phy. reinforce 405.7 (+61%)
Mag. reinforce 517.3 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
138
78
72
Overlord Morion (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 322 (+41%)
Mag. def. pwr. 446 (+22%)
Durability 66/80 (+0%)
Parry rate 53 (+41%)
Phy. reinforce 380.6 (+22%)
Mag. reinforce 640.5 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

150
162
78
138
72
198
204
Overlord Glove (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 239 (+41%)
Mag. def. pwr. 383 (+41%)
Durability 74/79 (+0%)
Parry rate 43 (+22%)
Phy. reinforce 285.5 (+22%)
Mag. reinforce 555.5 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
138
204
198
Overlord Mail (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 429 (+41%)
Mag. def. pwr. 687 (+41%)
Durability 71/80 (+0%)
Parry rate 65 (+41%)
Phy. reinforce 741.6 (+80%)
Mag. reinforce 845.5 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

162
150
138
72
78
204
198
Overlord Boots (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 346 (+61%)
Mag. def. pwr. 554 (+61%)
Durability 65/80 (+0%)
Parry rate 50 (+22%)
Phy. reinforce 414.5 (+41%)
Mag. reinforce 795.3 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
72
78
138
Overlord Tasset (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 351 (+41%)
Mag. def. pwr. 562 (+41%)
Durability 70/80 (+0%)
Parry rate 55 (+22%)
Phy. reinforce 475.2 (+41%)
Mag. reinforce 799.5 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

150
138
72
78
162
204
198
Platelight Necklace (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 43.7 (+41%)
Mag. absorption 43.7 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

186
168
174
180
192
72
78
198
Platelight Earring (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 32.3 (+22%)
Mag. absorption 32.3 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

174
198
186
180
168
192
78
72
Platelight Ring (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 29.4 (+22%)
Mag. absorption 24.1 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
186
180
174
168
192
78
72
Platelight Ring (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 34.0 (+41%)
Mag. absorption 34.0 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

180
174
192
168
186
198
72

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

138

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED