ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Daizy

CURRENT LEVEL 90
Strength 214
Intellect 271
Stat points 0
next lvl 100.00%
Gold 62,714,559
LAST LOGIN 20/07/2018
GUILD LaVenDeR
Job Type Trader
Job Alias LD____LD

ONLINE

No item equipped
CruelSuffering (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Harp
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+54%)
Mag. atk. pwr. 2495 ~ 3049 (+9%)
Durability 68/69 (+6%)
Attack rating 132 (+12%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+6%)
Mag. reinforce 425.7 % ~ 520.3 % (+0%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Alette (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 141 (+16%)
Mag. def. pwr. 237 (+22%)
Durability 78/82 (+12%)
Parry rate 39 (+25%)
Phy. reinforce 257.9 (+35%)
Mag. reinforce 372.4 (+16%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Coronet (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 175 (+12%)
Mag. def. pwr. 419 (+67%)
Durability 77/79 (+6%)
Parry rate 47 (+58%)
Phy. reinforce 295.2 (+22%)
Mag. reinforce 418.2 (+3%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 113 (+3%)
Mag. def. pwr. 265 (+51%)
Durability 77/81 (+12%)
Parry rate 37 (+58%)
Phy. reinforce 194.9 (+12%)
Mag. reinforce 300.8 (+3%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Mail (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 284 (+32%)
Mag. def. pwr. 430 (+25%)
Durability 95/115 (+54%)
Parry rate 60 (+0%)
Phy. reinforce 419.3 (+29%)
Mag. reinforce 720.7 (+32%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 174 (+22%)
Mag. def. pwr. 256 (+12%)
Durability 74/74 (+0%)
Parry rate 44 (+22%)
Phy. reinforce 265.4 (+19%)
Mag. reinforce 493.7 (+32%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 231 (+35%)
Mag. def. pwr. 465 (+70%)
Durability 86/99 (+32%)
Parry rate 50 (+38%)
Phy. reinforce 261.0 (+0%)
Mag. reinforce 508.1 (+16%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 29.8 (+9%)
Mag. absorption 46.4 (+70%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 34.7 (+51%)
Mag. absorption 31.1 (+35%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 30.0 (+45%)
Mag. absorption 33.3 (+61%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 36.0 (+74%)
Mag. absorption 25.3 (+22%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

211

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED