ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

DODO

CURRENT LEVEL 84
Strength 352
Intellect 103
Stat points 0
next lvl 36.33%
Gold 80,390,056
LAST LOGIN 19/06/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias Gene

OFFLINE

No item equipped
Demon Polearm (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Glaive
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 1490 ~ 1821 (+25%)
Mag. atk. pwr. 2581 ~ 3072 (+45%)
Durability 20/94 (+9%)
Attack rating 155 (+32%)
Critical 6 (+3%)
Phy. reinforce 238.7 % ~ 291.8 % (+12%)
Mag. reinforce 420.2 % ~ 500.1 % (+32%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 5 Increase
112
Attack rate 30% Increase
202
208
196
220
Leopard Shoulder (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 159 (+19%)
Mag. def. pwr. 208 (+19%)
Durability 44/131 (+45%)
Parry rate 39 (+12%)
Phy. reinforce 268.8 (+25%)
Mag. reinforce 415.9 (+48%)

Required level 77
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
196
220
Leopard Casque (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 177 (+3%)
Mag. def. pwr. 232 (+3%)
Durability 20/97 (+6%)
Parry rate 47 (+61%)
Phy. reinforce 271.0 (+0%)
Mag. reinforce 582.2 (+64%)

Required level 79
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
196
220
Leopard Bracer (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 150 (+25%)
Mag. def. pwr. 203 (+29%)
Durability 17/122 (+35%)
Parry rate 37 (+54%)
Phy. reinforce 257.4 (+32%)
Mag. reinforce 412.2 (+61%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
196
220
Leopard Armor (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 334 (+41%)
Mag. def. pwr. 437 (+41%)
Durability 18/95 (+3%)
Parry rate 60 (+32%)
Phy. reinforce 470.9 (+29%)
Mag. reinforce 783.9 (+64%)

Required level 81
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
196
220
Leopard Footgear (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 217 (+38%)
Mag. def. pwr. 206 (+0%)
Durability 37/126 (+38%)
Parry rate 44 (+19%)
Phy. reinforce 352.5 (+41%)
Mag. reinforce 356.4 (+9%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
196
220
Leopard Hose (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 210 (+12%)
Mag. def. pwr. 300 (+22%)
Durability 45/93 (+0%)
Parry rate 50 (+3%)
Phy. reinforce 339.9 (+16%)
Mag. reinforce 467.3 (+22%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
196
220
Gem Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 42.0 (+54%)
Mag. absorption 28.1 (+3%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
172
Gem Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 28.1 (+22%)
Mag. absorption 29.7 (+29%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
172
190
184
Gem Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 27.3 (+32%)
Mag. absorption 27.9 (+35%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 21.9 (+6%)
Mag. absorption 23.2 (+12%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

2

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED