ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

DIMDMOZA

CURRENT LEVEL 65
Strength 86
Intellect 274
Stat points 0
next lvl 54.29%
Gold 10,060,466
LAST LOGIN 11/06/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Hunter
Job Alias 9OATZA

OFFLINE

No item equipped
Aries Silver Kitara

Sort of item: Harp
Degree: 4 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 188 ~ 230 (+0%)
Durability 43/43 (+0%)
Attack rating 66 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 113.0 % ~ 138.1 % (+0%)

Required level 24
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Blessing Himation (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Shoulder
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 58 (+12%)
Mag. def. pwr. 110 (+9%)
Durability 14/60 (+12%)
Parry rate 26 (+3%)
Phy. reinforce 161.6 (+51%)
Mag. reinforce 228.0 (+0%)

Required level 53
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Scarlet Cap (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Head
Degree: 6 degrees


Phy. def. pwr. 52 (+9%)
Mag. def. pwr. 136 (+45%)
Durability 10/54 (+6%)
Parry rate 24 (+64%)
Phy. reinforce 143.2 (+29%)
Mag. reinforce 327.1 (+38%)

Required level 45
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Blessing Mitten (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Hands
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 71 (+54%)
Mag. def. pwr. 125 (+38%)
Durability 22/85 (+61%)
Parry rate 24 (+41%)
Phy. reinforce 102.8 (+6%)
Mag. reinforce 293.3 (+41%)

Required level 52
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Scarlet Robe (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Chest
Degree: 6 degrees


Phy. def. pwr. 85 (+29%)
Mag. def. pwr. 130 (+0%)
Durability 21/60 (+16%)
Parry rate 31 (+25%)
Phy. reinforce 149.0 (+0%)
Mag. reinforce 357.3 (+12%)

Required level 47
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Scarlet Weave (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Foot
Degree: 6 degrees


Phy. def. pwr. 43 (+0%)
Mag. def. pwr. 126 (+48%)
Durability 17/52 (+3%)
Parry rate 22 (+3%)
Phy. reinforce 118.3 (+16%)
Mag. reinforce 244.2 (+12%)

Required level 44
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Scarlet Under Robe (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Legs
Degree: 6 degrees


Phy. def. pwr. 67 (+29%)
Mag. def. pwr. 115 (+12%)
Durability 23/53 (+3%)
Parry rate 25 (+38%)
Phy. reinforce 181.2 (+51%)
Mag. reinforce 270.3 (+6%)

Required level 46
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Pearl Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 25.4 (+25%)
Mag. absorption 21.5 (+6%)

Required level 56
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
188
Pearl Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 21.9 (+29%)
Mag. absorption 17.0 (+0%)

Required level 54
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
176
Ruby Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 19.5 (+9%)
Mag. absorption 19.0 (+6%)

Required level 64
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
PoisoningHour 10% Reduce
Ruby Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 19.0 (+6%)
Mag. absorption 17.9 (+0%)

Required level 64
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

2

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED