ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

DE

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 386,003,762
LAST LOGIN 23/06/2018
GUILD DemondEyes
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Guardian Aegis (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 327 (+29%)
Mag. def. pwr. 536 (+32%)
Durability 137/90 (+9%)
Blocking rate 20 (+25%)
Phy. reinforce 441.3 (+25%)
Mag. reinforce 870.1 (+54%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Freezing,FrostbiteHour 1% Reduce
Critical 60
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Durability 60% Increase
Dark Monarch (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 3196 ~ 3907 (+48%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+29%)
Durability 120/146 (+54%)
Attack rating 133 (+12%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 361.6 % ~ 442.0 % (+3%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ox Polldron (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 320 (+64%)
Mag. def. pwr. 297 (+16%)
Durability 204/112 (+22%)
Parry rate 45 (+22%)
Phy. reinforce 331.8 (+22%)
Mag. reinforce 502.0 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Parry rate 60% Increase
Durability 100% Increase
Ox Crown (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 401 (+64%)
Mag. def. pwr. 483 (+51%)
Durability 184/92 (+0%)
Parry rate 52 (+41%)
Phy. reinforce 411.1 (+22%)
Mag. reinforce 538.0 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Parry rate 60% Increase
HP 88 Increase
MP 850 Increase
Durability 100% Increase
Ox Gauntlet (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 227 (+25%)
Mag. def. pwr. 252 (+6%)
Durability 239/92 (+0%)
Parry rate 42 (+41%)
Phy. reinforce 308.7 (+22%)
Mag. reinforce 403.8 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Parry rate 60% Increase
Durability 160% Increase
Ox Composite Armor (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 459 (+41%)
Mag. def. pwr. 520 (+22%)
Durability 100/107 (+16%)
Parry rate 65 (+41%)
Phy. reinforce 542.9 (+22%)
Mag. reinforce 710.0 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
MP 600 Increase
ZombieHour 190% Reduce
Parry rate 60% Increase
HP 88 Increase
Ox Greave (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 303 (+32%)
Mag. def. pwr. 349 (+16%)
Durability 239/92 (+0%)
Parry rate 50 (+41%)
Phy. reinforce 447.0 (+41%)
Mag. reinforce 506.3 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Parry rate 60% Increase
Durability 160% Increase
Ox Composite Poleyn (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 429 (+61%)
Mag. def. pwr. 572 (+64%)
Durability 241/93 (+0%)
Parry rate 55 (+32%)
Phy. reinforce 575.1 (+58%)
Mag. reinforce 856.8 (+80%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 5 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
HP 88 Increase
Parry rate 60% Increase
MP 600 Increase
Durability 160% Increase
Amber Necklace (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 45.4 (+48%)
Mag. absorption 39.6 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
BurnHour 10% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 5% Reduce
Immortal (1Time/times)
221
BurnHour 10% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
Amber Earring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.9 (+25%)
Mag. absorption 32.1 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (44Time/times)
Durability 50% Increase
ZombieHour 5% Reduce
Electric shockHour 3% Reduce
PoisoningHour 3% Reduce
Amber Ring (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 45.4 (+90%)
Mag. absorption 33.7 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Electric shockHour 5% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
PoisoningHour 1% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
BurnHour 5% Reduce
Str 25 Increase
Immortal (1Time/times)
Amber Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 35.4 (+48%)
Mag. absorption 29.2 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Str 23 Increase
Electric shockHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 10% Reduce
Immortal (1Time/times)
221
ZombieHour 10% Reduce
BurnHour 10% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

127

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED