ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

DE

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 1,789,721,017
LAST LOGIN 14/08/2018
GUILD DemondEyes
Job Type Trader
Job Alias DE_A

OFFLINE

No item equipped
War Sword (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed sword
Degree: 1 degrees


Phy. atk. pwr. 74 ~ 90 (+0%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 45/46 (+3%)
Attack rating 55 (+9%)
Critical 3 (+96%)
Phy. reinforce 91.1 % ~ 111.1 % (+51%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+19%)

Required level 1
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Red Thunder Alette (+11)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+61%)
Durability 236/104 (+32%)
Attack rating 0 (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+80%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Attack rate 6% Increase
102
103
Blocking rate 160
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Valor Coronet (+11)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 358 (+61%)
Mag. def. pwr. 572 (+61%)
Durability 88/96 (+22%)
Parry rate 52 (+61%)
Phy. reinforce 550.8 (+80%)
Mag. reinforce 829.2 (+61%)

Required level 90
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 5 Increase
HP 850 Increase
Parry rate 60% Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
MP 850 Increase
Valor Glove (+11)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 266 (+61%)
Mag. def. pwr. 425 (+61%)
Durability 90/101 (+29%)
Parry rate 42 (+61%)
Phy. reinforce 414.0 (+80%)
Mag. reinforce 621.5 (+61%)

Required level 90
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (2Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Parry rate 60% Increase
Valor Composite Mail (+11)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 476 (+61%)
Mag. def. pwr. 715 (+51%)
Durability 83/87 (+9%)
Parry rate 65 (+80%)
Phy. reinforce 650.4 (+61%)
Mag. reinforce 1,093.2 (+61%)

Required level 90
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
HP 850 Increase
Parry rate 60% Increase
MP 850 Increase
ZombieHour 190% Reduce
Red Thunder Boots (+11)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+61%)
Durability 172/79 (+0%)
Attack rating 0 (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+54%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Attack rate 6% Increase
102
103
Blocking rate 160
Immortal (1Time/times)
3
221
Steady (1Time/times)
Valor Composite Tasset (+11)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 436 (+80%)
Mag. def. pwr. 624 (+61%)
Durability 80/80 (+0%)
Parry rate 55 (+61%)
Phy. reinforce 532.9 (+61%)
Mag. reinforce 895.2 (+61%)

Required level 90
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
HP 850 Increase
Parry rate 60% Increase
Immortal (1Time/times)
MP 850 Increase
Amber Necklace (+12)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 49.4 (+61%)
Mag. absorption 61.4 (+100%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
221
ZombieHour 10% Reduce
BurnHour 10% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Amber Earring (+12)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 42.3 (+61%)
Mag. absorption 42.3 (+61%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
221
ZombieHour 20% Reduce
Durability 50% Increase
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Steady (50Time/times)
Amber Ring (+12)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 41.6 (+74%)
Mag. absorption 38.5 (+61%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
ZombieHour 20% Reduce
Str 25 Increase
BurnHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Attack rate 25% Increase
Immortal (1Time/times)
Amber Ring (+12)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 45.4 (+90%)
Mag. absorption 43.0 (+80%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Electric shockHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Str 25 Increase
Immortal (1Time/times)

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

2

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED