ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

DDUDU_DDUDU

CURRENT LEVEL 96
Strength 118
Intellect 397
Stat points 0
next lvl 42.95%
Gold 34,795,468
LAST LOGIN 29/09/2018
GUILD BLACKoPINK
Job Type Trader
Job Alias DDUDUDDUDU

OFFLINE

No item equipped
Dark Phantom (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed sword
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 1559 ~ 1906 (+9%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+41%)
Durability 71/81 (+12%)
Attack rating 140 (+19%)
Critical 3 (+96%)
Phy. reinforce 343.3 % ~ 419.5 % (+29%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+22%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
No item equipped
No item equipped
No item equipped
Gale Breast Mail (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 234 (+9%)
Mag. def. pwr. 385 (+12%)
Durability 84/103 (+38%)
Parry rate 60 (+9%)
Phy. reinforce 513.5 (+58%)
Mag. reinforce 737.1 (+35%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 207 (+45%)
Mag. def. pwr. 236 (+3%)
Durability 68/78 (+6%)
Parry rate 44 (+16%)
Phy. reinforce 265.4 (+19%)
Mag. reinforce 576.0 (+54%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 176 (+3%)
Mag. def. pwr. 317 (+16%)
Durability 66/81 (+9%)
Parry rate 50 (+16%)
Phy. reinforce 443.7 (+70%)
Mag. reinforce 661.4 (+51%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

140

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED