ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

D12

CURRENT LEVEL 110
Strength 129
Intellect 456
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 0
LAST LOGIN 28/10/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Thief
Job Alias 1232322

OFFLINE

No item equipped
0

Sort of item: Harp
Degree: 1 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 53 ~ 64 (+0%)
Durability 37/37 (+0%)
Attack rating 33 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 79.1 % ~ 96.7 % (+0%)

Required level 1
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Drako War God Himation

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 142 (+0%)
Mag. def. pwr. 295 (+6%)
Durability 36/74 (+16%)
Parry rate 44 (+22%)
Phy. reinforce 284.3 (+38%)
Mag. reinforce 522.4 (+19%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

146

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRII
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED