ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Cute_

CURRENT LEVEL 110
Strength 262
Intellect 323
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 14,529,521
LAST LOGIN 16/10/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Thief
Job Alias What__

ONLINE

Arrow(9602)
Mirage Illusion Bow (+8)

Seal of Star
Sort of item: Bow
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2044 ~ 2505 (+22%)
Mag. atk. pwr. 4318 ~ 5290 (+61%)
Durability 105/96 (+0%)
Attack rating 193 (+61%)
Critical 8 (+100%)
Phy. reinforce 316.6 % ~ 388.0 % (+22%)
Mag. reinforce 415.2 % ~ 508.8 % (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
210
102
114
90
72
Drako Sky God Talisman (+5)

Seal of Star
Sort of item: Garment
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 164 (+0%)
Mag. def. pwr. 351 (+0%)
Durability 80/80 (+0%)
Parry rate 45 (+0%)
Phy. reinforce 232.0 (+0%)
Mag. reinforce 494.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Drako Sky God Hat (+5)

Seal of Star
Sort of item: Garment
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 205 (+0%)
Mag. def. pwr. 439 (+0%)
Durability 81/81 (+0%)
Parry rate 53 (+0%)
Phy. reinforce 287.0 (+0%)
Mag. reinforce 612.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

150
Soothsayer Wristlet (+5)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Garment
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 186 (+22%)
Mag. def. pwr. 398 (+22%)
Durability 80/80 (+0%)
Parry rate 43 (+22%)
Phy. reinforce 215.0 (+0%)
Mag. reinforce 459.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

138
204
Soothsayer Suit (+5)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Garment
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 274 (+0%)
Mag. def. pwr. 584 (+0%)
Durability 81/81 (+0%)
Parry rate 65 (+0%)
Phy. reinforce 379.0 (+0%)
Mag. reinforce 808.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
Drako Sky God Shoes (+5)

Seal of Star
Sort of item: Garment
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 193 (+0%)
Mag. def. pwr. 413 (+0%)
Durability 81/81 (+0%)
Parry rate 50 (+0%)
Phy. reinforce 270.0 (+0%)
Mag. reinforce 576.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Drako Sky God Trousers (+5)

Seal of Star
Sort of item: Garment
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 224 (+0%)
Mag. def. pwr. 478 (+0%)
Durability 81/81 (+0%)
Parry rate 55 (+0%)
Phy. reinforce 378.2 (+22%)
Mag. reinforce 661.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

150
72
138
Jewel Necklace (+5)

Seal of Star
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 31.0 (+0%)
Mag. absorption 31.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

174
192
186
Tiger's Eye Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 27.1 (+3%)
Mag. absorption 30.5 (+16%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 23.2 (+12%)
Mag. absorption 33.9 (+64%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Jewel Ring (+5)

Seal of Star
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 24.1 (+0%)
Mag. absorption 24.1 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

186
180

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

151

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
THAI_DENMARK
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED