ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Customizesss

CURRENT LEVEL 70
Strength 296
Intellect 89
Stat points 0
next lvl 54.18%
Gold 6,703,950
LAST LOGIN 05/12/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias Customizessd

OFFLINE

Sagittarius Copper Shield (Basic)

Sort of item: Shield
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 2 (+0%)
Mag. def. pwr. 4 (+0%)
Durability 41/41 (+0%)
Blocking rate 10 (+0%)
Phy. reinforce 47.0 (+0%)
Mag. reinforce 75.0 (+0%)

Required level 1
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Sagittarius Long Sword (Basic)

Sort of item: Sword
Degree: 1 degrees


Phy. atk. pwr. 18 ~ 22 (+0%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 47/47 (+0%)
Attack rating 24 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 44.8 % ~ 54.7 % (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 1
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
No item equipped
No item equipped
Sagittarius Lorica Armor (Basic)

Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 0 (+0%)
Durability 45/45 (+0%)
Parry rate 7 (+0%)
Phy. reinforce 57.0 (+0%)
Mag. reinforce 74.0 (+0%)

Required level 0
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Sagittarius Lorica Greave (Basic)

Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 0 (+0%)
Durability 45/45 (+0%)
Parry rate 5 (+0%)
Phy. reinforce 41.0 (+0%)
Mag. reinforce 54.0 (+0%)

Required level 0
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Sagittarius Lorica Poleyn (Basic)

Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 0 (+0%)
Durability 45/45 (+0%)
Parry rate 5 (+0%)
Phy. reinforce 46.0 (+0%)
Mag. reinforce 61.0 (+0%)

Required level 0
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

160

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED