ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Customizes

CURRENT LEVEL 109
Strength 128
Intellect 452
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 461,358,364
LAST LOGIN 08/12/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias Customizs

OFFLINE

No item equipped
Soul Fiend (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+51%)
Mag. atk. pwr. 5564 ~ 6800 (+61%)
Durability 218/96 (+22%)
Attack rating 129 (+9%)
Critical 3 (+96%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+3%)
Mag. reinforce 814.5 % ~ 995.6 % (+45%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
Attack rate 60% Increase
Critical 100
Durability 160% Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Valor Alette (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 245 (+38%)
Mag. def. pwr. 466 (+64%)
Durability 83/96 (+22%)
Parry rate 45 (+12%)
Phy. reinforce 308.8 (+25%)
Mag. reinforce 416.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Valor Coronet (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 286 (+29%)
Mag. def. pwr. 355 (+0%)
Durability 86/96 (+22%)
Parry rate 52 (+29%)
Phy. reinforce 306.0 (+0%)
Mag. reinforce 597.4 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
HP 88 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Lucky (1Time/times)
Valor Glove (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 191 (+16%)
Mag. def. pwr. 272 (+3%)
Durability 93/127 (+61%)
Parry rate 42 (+54%)
Phy. reinforce 377.2 (+64%)
Mag. reinforce 482.5 (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Valor Composite Mail (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 305 (+3%)
Mag. def. pwr. 473 (+0%)
Durability 105/87 (+9%)
Parry rate 65 (+25%)
Phy. reinforce 480.8 (+19%)
Mag. reinforce 916.7 (+35%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
HP 250 Increase
Durability 30% Increase
Immortal (1Time/times)
Parry rate 60% Increase
Steady (1Time/times)
Valor Boots (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 221 (+6%)
Mag. def. pwr. 398 (+19%)
Durability 85/98 (+25%)
Parry rate 50 (+3%)
Phy. reinforce 360.0 (+25%)
Mag. reinforce 624.4 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Parry rate 60% Increase
Valor Composite Tasset (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 295 (+22%)
Mag. def. pwr. 410 (+6%)
Durability 111/149 (+87%)
Parry rate 55 (+12%)
Phy. reinforce 393.9 (+19%)
Mag. reinforce 717.2 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
HP 850 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Parry rate 60% Increase
Lucky (1Time/times)
Amber Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 35.6 (+16%)
Mag. absorption 30.7 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 3 Increase
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
ZombieHour 1% Reduce
PoisoningHour 3% Reduce
BurnHour 5% Reduce
Amber Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 31.3 (+19%)
Mag. absorption 41.6 (+58%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 3 Increase
Freezing,FrostbiteHour 3% Reduce
ZombieHour 5% Reduce
BurnHour 10% Reduce
Electric shockHour 3% Reduce
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 26.8 (+12%)
Mag. absorption 25.3 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
Freezing,FrostbiteHour 3% Reduce
PoisoningHour 5% Reduce
BurnHour 3% Reduce
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 26.1 (+9%)
Mag. absorption 26.8 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
ZombieHour 5% Reduce
PoisoningHour 1% Reduce
BurnHour 20% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

139

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED