ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Crystal

CURRENT LEVEL 104
Strength 123
Intellect 432
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 3,898,070
LAST LOGIN 11/10/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Thief
Job Alias IIIIIIIIIllI

OFFLINE

Guardian Aegis (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 254 (+0%)
Mag. def. pwr. 601 (+48%)
Durability 29/83 (+0%)
Blocking rate 22 (+41%)
Phy. reinforce 409.5 (+16%)
Mag. reinforce 745.8 (+32%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Ethereal Cane (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Light staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+25%)
Mag. atk. pwr. 4008 ~ 4899 (+16%)
Durability 86/94 (+19%)
Attack rating 148 (+25%)
Critical 4 (+100%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+35%)
Mag. reinforce 629.1 % ~ 769.0 % (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Valor Alette (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 281 (+58%)
Mag. def. pwr. 338 (+19%)
Durability 34/142 (+80%)
Parry rate 45 (+9%)
Phy. reinforce 261.8 (+6%)
Mag. reinforce 790.4 (+90%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Valor Coronet (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 271 (+22%)
Mag. def. pwr. 366 (+3%)
Durability 94/98 (+25%)
Parry rate 52 (+16%)
Phy. reinforce 306.0 (+0%)
Mag. reinforce 612.9 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 100% Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Valor Glove (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 191 (+16%)
Mag. def. pwr. 264 (+0%)
Durability 31/86 (+9%)
Parry rate 42 (+54%)
Phy. reinforce 384.1 (+67%)
Mag. reinforce 432.3 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 30% Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Valor Composite Mail (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 322 (+9%)
Mag. def. pwr. 516 (+9%)
Durability 164/105 (+32%)
Parry rate 65 (+38%)
Phy. reinforce 521.2 (+29%)
Mag. reinforce 699.4 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 160% Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Valor Boots (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 295 (+41%)
Mag. def. pwr. 408 (+22%)
Durability 34/88 (+12%)
Parry rate 50 (+45%)
Phy. reinforce 360.0 (+25%)
Mag. reinforce 561.4 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 30% Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Valor Composite Tasset (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 295 (+22%)
Mag. def. pwr. 511 (+32%)
Durability 53/133 (+67%)
Parry rate 55 (+9%)
Phy. reinforce 436.9 (+32%)
Mag. reinforce 717.2 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 20% Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Amber Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 37.5 (+22%)
Mag. absorption 31.6 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Amber Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 30.5 (+16%)
Mag. absorption 27.1 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 23.9 (+0%)
Mag. absorption 23.9 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 35.4 (+48%)
Mag. absorption 35.4 (+48%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

154

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED