ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

CreRicX

CURRENT LEVEL 97
Strength 404
Intellect 116
Stat points 0
next lvl 27.92%
Gold 2,040,968,572
LAST LOGIN 26/09/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Demonic Skin (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 222 (+32%)
Mag. def. pwr. 348 (+29%)
Durability 202/79 (+3%)
Blocking rate 17 (+12%)
Phy. reinforce 361.8 (+35%)
Mag. reinforce 466.5 (+9%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
88
124
Ancient Legacy (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Light staff
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+35%)
Mag. atk. pwr. 2426 ~ 2965 (+6%)
Durability 192/75 (+3%)
Attack rating 162 (+38%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 549.2 % ~ 671.2 % (+29%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
88
Attack rate 40% Increase
112
Gale Alette (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 121 (+0%)
Mag. def. pwr. 200 (+3%)
Durability 221/97 (+32%)
Parry rate 39 (+3%)
Phy. reinforce 208.2 (+9%)
Mag. reinforce 321.0 (+0%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
88
Parry rate 40% Increase
Gale Coronet (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 216 (+38%)
Mag. def. pwr. 266 (+6%)
Durability 218/93 (+25%)
Parry rate 47 (+32%)
Phy. reinforce 312.2 (+29%)
Mag. reinforce 572.5 (+41%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
88
Parry rate 40% Increase
HP 88 Increase
MP 88 Increase
Gale Glove (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 119 (+9%)
Mag. def. pwr. 298 (+70%)
Durability 189/73 (+0%)
Parry rate 37 (+12%)
Phy. reinforce 179.2 (+3%)
Mag. reinforce 347.5 (+19%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 40% Increase
88
Gale Breast Mail (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 381 (+77%)
Mag. def. pwr. 375 (+9%)
Durability 78/81 (+9%)
Parry rate 60 (+0%)
Phy. reinforce 448.5 (+38%)
Mag. reinforce 649.7 (+19%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 40% Increase
HP 88 Increase
MP 88 Increase
Gale Boots (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 170 (+19%)
Mag. def. pwr. 316 (+38%)
Durability 105/88 (+19%)
Parry rate 44 (+19%)
Phy. reinforce 294.4 (+32%)
Mag. reinforce 445.1 (+19%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 40% Increase
88
Gale Breast Tasset (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 198 (+16%)
Mag. def. pwr. 353 (+29%)
Durability 109/93 (+25%)
Parry rate 50 (+74%)
Phy. reinforce 310.6 (+19%)
Mag. reinforce 565.0 (+29%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 40% Increase
HP 88 Increase
MP 88 Increase
88
Sapphire Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 36.9 (+35%)
Mag. absorption 28.1 (+3%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
166
172
178
184
190
Sapphire Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 25.1 (+9%)
Mag. absorption 30.4 (+32%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
166
172
178
184
190
Sapphire Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 24.0 (+16%)
Mag. absorption 20.7 (+0%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
166
172
178
184
190
Sapphire Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 22.6 (+9%)
Mag. absorption 24.6 (+19%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
166
172
178
184
190

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

139

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED