ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Converse__

CURRENT LEVEL 108
Strength 127
Intellect 448
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 739,489,098
LAST LOGIN 29/09/2018
GUILD Guild
Job Type Thief
Job Alias CV_EVOLUTION

OFFLINE

Sedon (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Shield
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 276 (+0%)
Mag. def. pwr. 443 (+0%)
Durability 94/94 (+0%)
Blocking rate 14 (+0%)
Phy. reinforce 382.0 (+0%)
Mag. reinforce 643.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
Asue (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Sword
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 1754 ~ 1978 (+0%)
Mag. atk. pwr. 2986 ~ 3432 (+0%)
Durability 128/128 (+0%)
Attack rating 121 (+0%)
Critical 8 (+100%)
Phy. reinforce 266.9 % ~ 300.8 % (+0%)
Mag. reinforce 454.1 % ~ 522.0 % (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
210
Red Lightening Shoulder (+7)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 126/97 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Durability 30% Increase
Str 6 Increase
Int 5 Increase
Lucky (1Time/times)
Parry rate 60% Increase
Red Lightening Casque (+7)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 196/98 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Durability 100% Increase
Str 5 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Parry rate 60% Increase
Red Lightening Bracer (+7)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 97/97 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Steady (1Time/times)
Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Parry rate 60% Increase
Red Lightening Armor (+10)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 254/98 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Durability 160% Increase
Str 6 Increase
ZombieHour 200% Reduce
Int 5 Increase
MP 250 Increase
HP 150 Increase
Parry rate 60% Increase
Red Lightening Footgear (+7)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 156/98 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (1Time/times)
Durability 60% Increase
Str 5 Increase
Int 5 Increase
Steady (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Parry rate 60% Increase
Red Lightening Hose (+10)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 254/98 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Durability 160% Increase
Str 4 Increase
Int 6 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Parry rate 60% Increase
Tiger's Eye Necklace (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 39.6 (+29%)
Mag. absorption 36.5 (+19%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
BurnHour 10% Reduce
Tiger's Eye Earring (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 26.3 (+0%)
Mag. absorption 44.7 (+70%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (50Time/times)
Durability 50% Increase
Tiger's Eye Ring (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.3 (+35%)
Mag. absorption 33.7 (+41%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Str 25 Increase
Attack rate 24% Increase
Tiger's Eye Ring (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 25.3 (+6%)
Mag. absorption 24.6 (+3%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Str 25 Increase
Attack rate 24% Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

154

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED