ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Cleric

CURRENT LEVEL 111
Strength 460
Intellect 130
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 1,009,244,537
LAST LOGIN 19/02/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias S0002

OFFLINE

No item equipped
0

Sort of item: Harp
Degree: 6 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 523 ~ 640 (+0%)
Durability 51/51 (+0%)
Attack rating 107 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 178.1 % ~ 217.7 % (+0%)

Required level 42
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Valor Alette (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 274 (+54%)
Mag. def. pwr. 284 (+0%)
Durability 46/96 (+22%)
Parry rate 45 (+19%)
Phy. reinforce 340.9 (+38%)
Mag. reinforce 495.0 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Morion (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 422 (+90%)
Mag. def. pwr. 387 (+9%)
Durability 50/88 (+12%)
Parry rate 52 (+12%)
Phy. reinforce 431.5 (+41%)
Mag. reinforce 710.7 (+38%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 170 (+3%)
Mag. def. pwr. 425 (+61%)
Durability 49/81 (+3%)
Parry rate 42 (+6%)
Phy. reinforce 266.8 (+16%)
Mag. reinforce 432.3 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Mail (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 370 (+25%)
Mag. def. pwr. 686 (+45%)
Durability 60/123 (+54%)
Parry rate 65 (+3%)
Phy. reinforce 569.6 (+41%)
Mag. reinforce 896.3 (+32%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 209 (+0%)
Mag. def. pwr. 375 (+12%)
Durability 63/104 (+32%)
Parry rate 50 (+64%)
Phy. reinforce 322.6 (+12%)
Mag. reinforce 667.9 (+38%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 327 (+35%)
Mag. def. pwr. 449 (+16%)
Durability 72/112 (+41%)
Parry rate 55 (+19%)
Phy. reinforce 340.9 (+3%)
Mag. reinforce 556.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

154

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED