ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

ChorMc

CURRENT LEVEL 81
Strength 340
Intellect 100
Stat points 0
next lvl 74.95%
Gold 40,699,440
LAST LOGIN 15/11/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias CH_ST

OFFLINE

Demonic Skin (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 195 (+16%)
Mag. def. pwr. 286 (+6%)
Durability 78/79 (+3%)
Blocking rate 18 (+16%)
Phy. reinforce 268.0 (+0%)
Mag. reinforce 440.8 (+3%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Katzbalger (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 1559 ~ 1906 (+9%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+6%)
Durability 89/90 (+3%)
Attack rating 132 (+12%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 324.6 % ~ 396.7 % (+22%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+77%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Thunder Polldron (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 137 (+3%)
Mag. def. pwr. 196 (+12%)
Durability 90/99 (+16%)
Parry rate 39 (+22%)
Phy. reinforce 216.3 (+3%)
Mag. reinforce 486.8 (+77%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Thunder Armet (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 177 (+3%)
Mag. def. pwr. 275 (+22%)
Durability 96/112 (+29%)
Parry rate 47 (+64%)
Phy. reinforce 444.2 (+67%)
Mag. reinforce 435.0 (+25%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Thunder Gauntlet (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 185 (+54%)
Mag. def. pwr. 197 (+25%)
Durability 96/107 (+25%)
Parry rate 37 (+9%)
Phy. reinforce 240.0 (+25%)
Mag. reinforce 251.0 (+0%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Thunder Breast Armor (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 326 (+38%)
Mag. def. pwr. 468 (+51%)
Durability 93/98 (+12%)
Parry rate 60 (+38%)
Phy. reinforce 504.8 (+41%)
Mag. reinforce 496.1 (+6%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Thunder Greave (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 182 (+16%)
Mag. def. pwr. 225 (+9%)
Durability 104/122 (+41%)
Parry rate 44 (+12%)
Phy. reinforce 267.1 (+9%)
Mag. reinforce 443.0 (+38%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Thunder Breast Poleyn (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 242 (+29%)
Mag. def. pwr. 253 (+3%)
Durability 104/126 (+45%)
Parry rate 50 (+12%)
Phy. reinforce 332.9 (+16%)
Mag. reinforce 458.7 (+22%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 28.9 (+6%)
Mag. absorption 39.6 (+45%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 25.8 (+12%)
Mag. absorption 25.8 (+12%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 30.6 (+48%)
Mag. absorption 21.3 (+3%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 22.6 (+9%)
Mag. absorption 30.0 (+45%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

154

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED