ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

ChorLewHuMz

CURRENT LEVEL 107
Strength 126
Intellect 444
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 287,649,373
LAST LOGIN 11/12/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Hunter
Job Alias CH_ON

OFFLINE

No item equipped
Soul Fiend (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+25%)
Mag. atk. pwr. 4561 ~ 5575 (+32%)
Durability 202/79 (+0%)
Attack rating 145 (+22%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+3%)
Mag. reinforce 758.3 % ~ 926.9 % (+35%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Durability 160% Increase
Divine Himation (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 206 (+29%)
Mag. def. pwr. 391 (+25%)
Durability 75/95 (+45%)
Parry rate 45 (+51%)
Phy. reinforce 229.7 (+3%)
Mag. reinforce 475.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Diadem (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 238 (+19%)
Mag. def. pwr. 403 (+3%)
Durability 65/73 (+12%)
Parry rate 52 (+3%)
Phy. reinforce 336.7 (+22%)
Mag. reinforce 605.6 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Mitten (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 166 (+12%)
Mag. def. pwr. 346 (+19%)
Durability 67/73 (+12%)
Parry rate 42 (+38%)
Phy. reinforce 225.6 (+9%)
Mag. reinforce 441.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Robe (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 274 (+3%)
Mag. def. pwr. 583 (+12%)
Durability 62/66 (+0%)
Parry rate 65 (+6%)
Phy. reinforce 491.4 (+35%)
Mag. reinforce 799.3 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Weave (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 188 (+0%)
Mag. def. pwr. 412 (+12%)
Durability 74/93 (+41%)
Parry rate 50 (+41%)
Phy. reinforce 366.6 (+41%)
Mag. reinforce 587.2 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Under Robe (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 231 (+6%)
Mag. def. pwr. 533 (+25%)
Durability 68/80 (+22%)
Parry rate 55 (+16%)
Phy. reinforce 441.0 (+48%)
Mag. reinforce 673.1 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 43.3 (+41%)
Mag. absorption 31.6 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 40.5 (+54%)
Mag. absorption 34.7 (+32%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 35.4 (+48%)
Mag. absorption 29.2 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.0 (+38%)
Mag. absorption 33.7 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

180

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRII
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED