ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

ChorLewHienG

CURRENT LEVEL 106
Strength 440
Intellect 125
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 680,079,896
LAST LOGIN 31/12/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

No item equipped
Colossus Blade (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2289 ~ 2798 (+6%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+9%)
Durability 127/91 (+16%)
Attack rating 153 (+29%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 407.3 % ~ 497.8 % (+16%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Lucky (3Time/times)
Durability 60% Increase
Valor Alette (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 188 (+6%)
Mag. def. pwr. 458 (+61%)
Durability 84/104 (+32%)
Parry rate 45 (+22%)
Phy. reinforce 333.5 (+35%)
Mag. reinforce 495.0 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Morion (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 364 (+64%)
Mag. def. pwr. 423 (+19%)
Durability 70/79 (+0%)
Parry rate 52 (+3%)
Phy. reinforce 333.5 (+9%)
Mag. reinforce 576.8 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 223 (+35%)
Mag. def. pwr. 356 (+35%)
Durability 87/96 (+22%)
Parry rate 42 (+32%)
Phy. reinforce 266.8 (+16%)
Mag. reinforce 656.2 (+70%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Mail (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 313 (+6%)
Mag. def. pwr. 686 (+45%)
Durability 73/82 (+3%)
Parry rate 65 (+12%)
Phy. reinforce 610.0 (+51%)
Mag. reinforce 916.7 (+35%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 255 (+22%)
Mag. def. pwr. 441 (+32%)
Durability 82/96 (+22%)
Parry rate 50 (+3%)
Phy. reinforce 313.9 (+9%)
Mag. reinforce 484.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 288 (+19%)
Mag. def. pwr. 686 (+77%)
Durability 83/92 (+16%)
Parry rate 55 (+0%)
Phy. reinforce 340.9 (+3%)
Mag. reinforce 717.2 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.5 (+6%)
Mag. absorption 36.5 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 35.5 (+35%)
Mag. absorption 26.3 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 47% Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 31.5 (+32%)
Mag. absorption 26.1 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 25.3 (+6%)
Mag. absorption 36.1 (+51%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

146

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRII
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED