ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

ChorLewHienG

CURRENT LEVEL 106
Strength 440
Intellect 125
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 279,001,039
LAST LOGIN 15/11/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Guardian Aegis (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 376 (+48%)
Mag. def. pwr. 536 (+32%)
Durability 96/109 (+32%)
Blocking rate 17 (+9%)
Phy. reinforce 430.7 (+22%)
Mag. reinforce 819.3 (+45%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Dark Monarch (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2289 ~ 2798 (+6%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+6%)
Durability 95/95 (+0%)
Attack rating 176 (+48%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 382.7 % ~ 467.7 % (+9%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+54%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Alette (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 188 (+6%)
Mag. def. pwr. 458 (+61%)
Durability 91/104 (+32%)
Parry rate 45 (+22%)
Phy. reinforce 333.5 (+35%)
Mag. reinforce 495.0 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Morion (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 364 (+64%)
Mag. def. pwr. 423 (+19%)
Durability 79/79 (+0%)
Parry rate 52 (+3%)
Phy. reinforce 333.5 (+9%)
Mag. reinforce 576.8 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 223 (+35%)
Mag. def. pwr. 356 (+35%)
Durability 87/96 (+22%)
Parry rate 42 (+32%)
Phy. reinforce 266.8 (+16%)
Mag. reinforce 656.2 (+70%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Mail (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 313 (+6%)
Mag. def. pwr. 686 (+45%)
Durability 81/82 (+3%)
Parry rate 65 (+12%)
Phy. reinforce 610.0 (+51%)
Mag. reinforce 916.7 (+35%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 255 (+22%)
Mag. def. pwr. 441 (+32%)
Durability 88/96 (+22%)
Parry rate 50 (+3%)
Phy. reinforce 313.9 (+9%)
Mag. reinforce 484.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 288 (+19%)
Mag. def. pwr. 686 (+77%)
Durability 86/92 (+16%)
Parry rate 55 (+0%)
Phy. reinforce 340.9 (+3%)
Mag. reinforce 717.2 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.5 (+6%)
Mag. absorption 36.5 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 35.5 (+35%)
Mag. absorption 26.3 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 47% Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 31.5 (+32%)
Mag. absorption 26.1 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 25.3 (+6%)
Mag. absorption 36.1 (+51%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

228

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Wars
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED