ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Chaya

CURRENT LEVEL 100
Strength 225
Intellect 310
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 175,372,017
LAST LOGIN 12/08/2018
GUILD DemondEyes
Job Type Thief
Job Alias HOT

OFFLINE

Guardian Aegis (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 383 (+51%)
Mag. def. pwr. 654 (+61%)
Durability 80/83 (+0%)
Blocking rate 21 (+32%)
Phy. reinforce 487.1 (+38%)
Mag. reinforce 655.4 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Disaster Cane (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Dark staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+16%)
Mag. atk. pwr. 3767 ~ 4604 (+9%)
Durability 97/186 (+19%)
Attack rating 172 (+45%)
Critical 3 (+96%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+22%)
Mag. reinforce 651.6 % ~ 796.5 % (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Himation (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 190 (+19%)
Mag. def. pwr. 322 (+3%)
Durability 68/69 (+6%)
Parry rate 45 (+6%)
Phy. reinforce 236.4 (+6%)
Mag. reinforce 517.8 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Diadem (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 290 (+45%)
Mag. def. pwr. 438 (+12%)
Durability 72/78 (+19%)
Parry rate 52 (+25%)
Phy. reinforce 328.4 (+19%)
Mag. reinforce 623.3 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Mitten (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 215 (+45%)
Mag. def. pwr. 299 (+3%)
Durability 66/67 (+3%)
Parry rate 42 (+19%)
Phy. reinforce 219.4 (+6%)
Mag. reinforce 551.3 (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Robe (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 317 (+19%)
Mag. def. pwr. 521 (+0%)
Durability 72/78 (+19%)
Parry rate 65 (+22%)
Phy. reinforce 396.8 (+9%)
Mag. reinforce 869.1 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Weave (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 254 (+35%)
Mag. def. pwr. 427 (+16%)
Durability 74/85 (+29%)
Parry rate 50 (+74%)
Phy. reinforce 260.0 (+0%)
Mag. reinforce 603.9 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Under Robe (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 307 (+41%)
Mag. def. pwr. 643 (+51%)
Durability 86/106 (+61%)
Parry rate 55 (+35%)
Phy. reinforce 402.3 (+35%)
Mag. reinforce 819.2 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 35.6 (+16%)
Mag. absorption 39.6 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.9 (+25%)
Mag. absorption 32.1 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.3 (+35%)
Mag. absorption 25.3 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.0 (+38%)
Mag. absorption 33.0 (+38%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

2

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED