ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Charming

CURRENT LEVEL 92
Strength 111
Intellect 384
Stat points 0
next lvl 16.21%
Gold 4,232,064
LAST LOGIN 10/09/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Hunter
Job Alias SaaB

OFFLINE

Scale Shield (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 244 (+45%)
Mag. def. pwr. 348 (+29%)
Durability 35/114 (+32%)
Blocking rate 19 (+22%)
Phy. reinforce 297.6 (+9%)
Mag. reinforce 605.9 (+32%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Break Heaven Sword (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 1867 ~ 2105 (+16%)
Mag. atk. pwr. 3779 ~ 4345 (+38%)
Durability 83/199 (+58%)
Attack rating 160 (+35%)
Critical 6 (+0%)
Phy. reinforce 266.6 % ~ 300.5 % (+6%)
Mag. reinforce 453.6 % ~ 521.4 % (+6%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Leopard Shoulder (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 188 (+41%)
Mag. def. pwr. 254 (+45%)
Durability 47/105 (+16%)
Parry rate 39 (+29%)
Phy. reinforce 240.8 (+12%)
Mag. reinforce 415.9 (+48%)

Required level 77
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Leopard Casque (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 210 (+22%)
Mag. def. pwr. 341 (+51%)
Durability 30/97 (+6%)
Parry rate 47 (+12%)
Phy. reinforce 382.1 (+41%)
Mag. reinforce 365.7 (+3%)

Required level 79
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Leopard Bracer (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 124 (+3%)
Mag. def. pwr. 259 (+64%)
Durability 39/91 (+0%)
Parry rate 37 (+25%)
Phy. reinforce 282.8 (+45%)
Mag. reinforce 256.0 (+0%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Leopard Armor (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 281 (+19%)
Mag. def. pwr. 328 (+6%)
Durability 50/104 (+12%)
Parry rate 60 (+51%)
Phy. reinforce 529.3 (+45%)
Mag. reinforce 659.6 (+38%)

Required level 81
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Leopard Footgear (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 212 (+35%)
Mag. def. pwr. 299 (+45%)
Durability 36/92 (+0%)
Parry rate 44 (+0%)
Phy. reinforce 337.5 (+35%)
Mag. reinforce 327.0 (+0%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Leopard Hose (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 210 (+12%)
Mag. def. pwr. 246 (+0%)
Durability 49/128 (+38%)
Parry rate 50 (+35%)
Phy. reinforce 310.6 (+6%)
Mag. reinforce 528.5 (+38%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 29.8 (+9%)
Mag. absorption 29.8 (+9%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 40.0 (+74%)
Mag. absorption 27.4 (+19%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 20.7 (+0%)
Mag. absorption 28.6 (+38%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 20.7 (+0%)
Mag. absorption 21.3 (+3%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

132

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED