ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Charlotte

CURRENT LEVEL 105
Strength 124
Intellect 436
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 23,314,444
LAST LOGIN 28/08/2018
GUILD ACademy
Job Type Hunter
Job Alias AC_C

OFFLINE

No item equipped
Soul Fiend (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+35%)
Mag. atk. pwr. 3559 ~ 4350 (+3%)
Durability 166/86 (+9%)
Attack rating 207 (+74%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+41%)
Mag. reinforce 921.2 % ~ 1,126.0 % (+64%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 160% Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Valor Alette (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 222 (+25%)
Mag. def. pwr. 301 (+6%)
Durability 68/83 (+6%)
Parry rate 45 (+0%)
Phy. reinforce 261.8 (+6%)
Mag. reinforce 657.3 (+58%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Morion (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 300 (+35%)
Mag. def. pwr. 398 (+12%)
Durability 77/114 (+45%)
Parry rate 52 (+25%)
Phy. reinforce 373.3 (+22%)
Mag. reinforce 710.7 (+38%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 239 (+45%)
Mag. def. pwr. 288 (+9%)
Durability 77/86 (+9%)
Parry rate 42 (+58%)
Phy. reinforce 324.3 (+41%)
Mag. reinforce 409.2 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Mail (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 361 (+22%)
Mag. def. pwr. 653 (+38%)
Durability 80/112 (+41%)
Parry rate 65 (+6%)
Phy. reinforce 492.9 (+22%)
Mag. reinforce 916.7 (+35%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 303 (+45%)
Mag. def. pwr. 344 (+3%)
Durability 75/94 (+19%)
Parry rate 50 (+3%)
Phy. reinforce 360.0 (+25%)
Mag. reinforce 513.0 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 249 (+3%)
Mag. def. pwr. 422 (+9%)
Durability 72/100 (+25%)
Parry rate 55 (+3%)
Phy. reinforce 413.8 (+25%)
Mag. reinforce 572.7 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 35.6 (+16%)
Mag. absorption 32.5 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 38.9 (+48%)
Mag. absorption 35.5 (+35%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 30.8 (+29%)
Mag. absorption 26.8 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 26.1 (+9%)
Mag. absorption 24.6 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

215

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ALL_StaR
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED