ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Charlotte

CURRENT LEVEL 100
Strength 119
Intellect 416
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 11,393,842
LAST LOGIN 20/07/2018
GUILD DemondEyes
Job Type Trader
Job Alias Sperm______

OFFLINE

Tiger Bone Shield (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 310 (+22%)
Mag. def. pwr. 549 (+35%)
Durability 95/101 (+9%)
Blocking rate 16 (+0%)
Phy. reinforce 507.6 (+41%)
Mag. reinforce 738.1 (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Critical 35
Break Heaven Sword (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2270 ~ 2559 (+41%)
Mag. atk. pwr. 3861 ~ 4440 (+41%)
Durability 138/129 (+3%)
Attack rating 145 (+22%)
Critical 12 (+100%)
Phy. reinforce 259.0 % ~ 292.0 % (+3%)
Mag. reinforce 534.9 % ~ 614.9 % (+25%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 5 Increase
Durability 10% Increase
Critical 35
Attack rate 20% Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Witacheon Shell (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 234 (+32%)
Mag. def. pwr. 421 (+41%)
Durability 95/117 (+32%)
Parry rate 45 (+25%)
Phy. reinforce 267.1 (+6%)
Mag. reinforce 449.4 (+6%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Witacheon Coronet (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 271 (+22%)
Mag. def. pwr. 373 (+0%)
Durability 90/94 (+6%)
Parry rate 52 (+22%)
Phy. reinforce 321.4 (+3%)
Mag. reinforce 640.5 (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
HP 150 Increase
Parry rate 60% Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Witacheon Glove (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 266 (+61%)
Mag. def. pwr. 310 (+12%)
Durability 100/143 (+61%)
Parry rate 42 (+90%)
Phy. reinforce 339.3 (+45%)
Mag. reinforce 429.5 (+9%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Witacheon Lamellar (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 331 (+12%)
Mag. def. pwr. 497 (+0%)
Durability 90/94 (+6%)
Parry rate 65 (+22%)
Phy. reinforce 490.3 (+19%)
Mag. reinforce 935.6 (+35%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
MP 600 Increase
Witacheon Boots (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 221 (+6%)
Mag. def. pwr. 393 (+12%)
Durability 104/157 (+77%)
Parry rate 50 (+19%)
Phy. reinforce 349.9 (+19%)
Mag. reinforce 573.0 (+16%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Witacheon Tasset (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 249 (+3%)
Mag. def. pwr. 407 (+0%)
Durability 92/105 (+19%)
Parry rate 55 (+25%)
Phy. reinforce 337.0 (+0%)
Mag. reinforce 567.0 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Gem Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 30.6 (+12%)
Mag. absorption 30.6 (+12%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 1 Increase
Int 3 Increase
178
208
172
166
Gem Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 28.1 (+22%)
Mag. absorption 28.8 (+25%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 5 Increase
190
172
184
Black Pearl Ring (+2)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 21.3 (+19%)
Mag. absorption 24.2 (+35%)

Required level 64
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Pearl Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 19.5 (+9%)
Mag. absorption 18.4 (+3%)

Required level 64
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

210

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED