ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Charlott

CURRENT LEVEL 110
Strength 457
Intellect 130
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 465,657,239
LAST LOGIN 27/01/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Thief
Job Alias xxxxXXXXxxxx

OFFLINE

Arrow(3920)
Illusion Bow (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2226 ~ 2727 (+0%)
Mag. atk. pwr. 3561 ~ 4364 (+0%)
Durability 56/98 (+0%)
Attack rating 177 (+41%)
Critical 6 (+0%)
Phy. reinforce 446.0 % ~ 546.5 % (+41%)
Mag. reinforce 506.1 % ~ 620.2 % (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
204
102
Overlord Shell (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 258 (+41%)
Mag. def. pwr. 433 (+41%)
Durability 171/89 (+0%)
Parry rate 45 (+61%)
Phy. reinforce 413.8 (+61%)
Mag. reinforce 609.1 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
90
138
Overlord Headgear (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 411 (+80%)
Mag. def. pwr. 542 (+41%)
Durability 163/89 (+0%)
Parry rate 53 (+80%)
Phy. reinforce 574.2 (+80%)
Mag. reinforce 754.4 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
90
150
162
138
Overlord Bracer (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 239 (+41%)
Mag. def. pwr. 402 (+41%)
Durability 153/89 (+0%)
Parry rate 43 (+61%)
Phy. reinforce 337.0 (+41%)
Mag. reinforce 645.6 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
90
138
198
204
Overlord Lamellar (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 429 (+41%)
Mag. def. pwr. 824 (+61%)
Durability 155/90 (+0%)
Parry rate 65 (+61%)
Phy. reinforce 677.8 (+61%)
Mag. reinforce 996.9 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
90
150
162
138
Overlord Boots (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 346 (+61%)
Mag. def. pwr. 510 (+41%)
Durability 174/89 (+0%)
Parry rate 50 (+61%)
Phy. reinforce 423.0 (+41%)
Mag. reinforce 710.6 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
90
138
Overlord Tasset (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 448 (+80%)
Mag. def. pwr. 674 (+61%)
Durability 160/90 (+0%)
Parry rate 55 (+80%)
Phy. reinforce 485.0 (+41%)
Mag. reinforce 815.0 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
90
138
150
162
Nektid Necklace (+11)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 43.7 (+41%)
Mag. absorption 43.7 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
168
174
180
186
192
Nektid Erarring (+11)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 37.4 (+41%)
Mag. absorption 37.4 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
168
174
180
186
192
Nektid Ring (+11)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 38.8 (+61%)
Mag. absorption 43.4 (+80%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
168
174
180
186
192
Nektid Ring (+11)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 38.8 (+61%)
Mag. absorption 34.0 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
168
174
180
186
192

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

132

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED