ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Charlie

CURRENT LEVEL 110
Strength 429
Intellect 156
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 138,311,364
LAST LOGIN 21/10/2018
GUILD ll_Wars_ll
Job Type Thief
Job Alias __C__

OFFLINE

No item equipped
Bastiras (+4)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Dagger
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2354 ~ 2878 (+0%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 136/136 (+0%)
Attack rating 121 (+0%)
Critical 4 (+0%)
Phy. reinforce 372.6 % ~ 455.4 % (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Lightening Pauldron (+8)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+61%)
Durability 199/92 (+0%)
Attack rating 0 (+41%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+41%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 5 Increase
Str 5 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Parry rate 60% Increase
Durability 160% Increase
Red Lightening Armet (+8)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+41%)
Durability 197/92 (+0%)
Attack rating 0 (+41%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+41%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Str 6 Increase
Parry rate 60% Increase
Durability 160% Increase
HP 850 Increase
Int 5 Increase
Red Lightening Gauntlet (+8)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+41%)
Durability 148/92 (+0%)
Attack rating 0 (+41%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+41%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Steady (3Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Str 5 Increase
Parry rate 60% Increase
Int 6 Increase
Durability 100% Increase
Red Lightening Armor (+8)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+61%)
Durability 196/93 (+0%)
Attack rating 0 (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+41%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Str 6 Increase
Parry rate 60% Increase
ZombieHour 200% Reduce
Durability 160% Increase
HP 88 Increase
Int 6 Increase
Red Lightening Greave (+8)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+41%)
Durability 144/92 (+0%)
Attack rating 0 (+41%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+41%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Str 6 Increase
Parry rate 60% Increase
Int 5 Increase
Durability 100% Increase
Red Lightening Poleyn (+8)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+41%)
Durability 197/93 (+0%)
Attack rating 0 (+80%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+41%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Str 5 Increase
Parry rate 60% Increase
HP 850 Increase
Int 5 Increase
Durability 160% Increase
Amber Necklace (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 35.6 (+16%)
Mag. absorption 44.5 (+45%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)
BurnHour 10% Reduce
Electric shockHour 3% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
Amber Earring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.9 (+25%)
Mag. absorption 38.1 (+45%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Durability 50% Increase
Steady (50Time/times)
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Heaven Ring (+8)

Seal of Star
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 29.4 (+22%)
Mag. absorption 24.1 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
Amber Ring

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 25.3 (+6%)
Mag. absorption 38.5 (+61%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
Attack rate 25% Increase
Str 25 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

213

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
SUICIDESQUAD
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED