ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Charlie

CURRENT LEVEL 116
Strength 453
Intellect 162
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 146,663,119
LAST LOGIN 17/02/2019
GUILD ll_Wars_ll
Job Type Thief
Job Alias __C__

OFFLINE

Guardian Aegis (+15)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 254 (+0%)
Mag. def. pwr. 406 (+0%)
Durability 0/83 (+0%)
Blocking rate 16 (+0%)
Phy. reinforce 353.0 (+0%)
Mag. reinforce 565.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Ethereal Cane (+15)

Seal of Sun
Sort of item: Light staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 3456 ~ 4224 (+0%)
Durability 79/79 (+0%)
Attack rating 119 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 561.7 % ~ 686.6 % (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Lightening Pauldron (+8)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+61%)
Durability 88/92 (+0%)
Attack rating 0 (+41%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+41%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 5 Increase
Str 5 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Parry rate 60% Increase
Durability 160% Increase
Red Lightening Armet (+8)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+41%)
Durability 98/92 (+0%)
Attack rating 0 (+41%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+41%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Str 6 Increase
Parry rate 60% Increase
Durability 160% Increase
HP 850 Increase
Int 5 Increase
Red Lightening Gauntlet (+8)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+41%)
Durability 78/92 (+0%)
Attack rating 0 (+41%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+41%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Steady (3Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Str 5 Increase
Parry rate 60% Increase
Int 6 Increase
Durability 100% Increase
Red Lightening Armor (+8)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+61%)
Durability 94/93 (+0%)
Attack rating 0 (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+41%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Str 6 Increase
Parry rate 60% Increase
ZombieHour 200% Reduce
Durability 160% Increase
HP 88 Increase
Int 6 Increase
Red Lightening Greave (+8)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+41%)
Durability 55/92 (+0%)
Attack rating 0 (+41%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+41%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Str 6 Increase
Parry rate 60% Increase
Int 5 Increase
Durability 100% Increase
Red Lightening Poleyn (+8)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+41%)
Durability 134/93 (+0%)
Attack rating 0 (+80%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+41%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Str 5 Increase
Parry rate 60% Increase
HP 850 Increase
Int 5 Increase
Durability 160% Increase
Dragon Necklace

Sort of item: Necklace
Degree: 12 degrees


Phy. absorption 37.7 (+16%)
Mag. absorption 41.9 (+29%)

Required level 113
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Dragon Earring

Sort of item: Earring
Degree: 12 degrees


Phy. absorption 38.4 (+38%)
Mag. absorption 28.6 (+3%)

Required level 112
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Ophiuchus Dragon Ring

Sort of item: Ring
Degree: 12 degrees


Phy. absorption 26.0 (+0%)
Mag. absorption 37.7 (+45%)

Required level 114
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Ophiuchus Dragon Ring

Sort of item: Ring
Degree: 12 degrees


Phy. absorption 26.8 (+3%)
Mag. absorption 33.5 (+29%)

Required level 114
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 2 Increase
Freezing,FrostbiteHour 3% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

138

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED