ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

CUSTOMx

CURRENT LEVEL 102
Strength 121
Intellect 424
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 0
LAST LOGIN 12/02/2019
GUILD ll_SpiRiT_ll
Job Type Trader
Job Alias mascodd

OFFLINE

Flying Horse Scale Shield

Sort of item: Shield
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 106 (+0%)
Mag. def. pwr. 170 (+0%)
Durability 77/80 (+0%)
Blocking rate 10 (+0%)
Phy. reinforce 203.0 (+0%)
Mag. reinforce 341.0 (+0%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Genuine Master Sword

Sort of item: Sword
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 670 ~ 755 (+0%)
Mag. atk. pwr. 1140 ~ 1310 (+0%)
Durability 102/108 (+0%)
Attack rating 130 (+0%)
Critical 3 (+0%)
Phy. reinforce 141.6 % ~ 159.6 % (+0%)
Mag. reinforce 241.0 % ~ 277.0 % (+0%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Hades Pegasus Shoulder

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 57 (+0%)
Mag. def. pwr. 75 (+0%)
Durability 74/78 (+0%)
Parry rate 20 (+0%)
Phy. reinforce 126.0 (+0%)
Mag. reinforce 165.0 (+0%)

Required level 65
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Hades Pegasus Crown

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 74 (+0%)
Mag. def. pwr. 97 (+0%)
Durability 76/79 (+0%)
Parry rate 30 (+0%)
Phy. reinforce 159.0 (+0%)
Mag. reinforce 208.0 (+0%)

Required level 67
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
Hades Pegasus Armor

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 102 (+0%)
Mag. def. pwr. 134 (+0%)
Durability 74/80 (+0%)
Parry rate 39 (+0%)
Phy. reinforce 214.0 (+0%)
Mag. reinforce 280.0 (+0%)

Required level 69
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Hades Pegasus Footgear

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 67 (+0%)
Mag. def. pwr. 88 (+0%)
Durability 76/79 (+0%)
Parry rate 28 (+0%)
Phy. reinforce 147.0 (+0%)
Mag. reinforce 192.0 (+0%)

Required level 66
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Hades Pegasus Hose

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 81 (+0%)
Mag. def. pwr. 106 (+0%)
Durability 77/80 (+0%)
Parry rate 32 (+0%)
Phy. reinforce 172.0 (+0%)
Mag. reinforce 225.0 (+0%)

Required level 68
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Hundred Nights Gem Necklace

Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 22.9 (+0%)
Mag. absorption 22.9 (+0%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Hundred Nights Gem Earring

Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 19.3 (+0%)
Mag. absorption 19.3 (+0%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Hundred Nights Gem Ring

Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 17.3 (+0%)
Mag. absorption 17.3 (+0%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Hundred Nights Gem Ring

Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 17.3 (+0%)
Mag. absorption 17.3 (+0%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

132

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED