ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

CGTH

CURRENT LEVEL 100
Strength 119
Intellect 416
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 8,208,883
LAST LOGIN 17/07/2018
GUILD ChurchofGod
Job Type Hunter
Job Alias Lucky168

OFFLINE

Guardian Aegis (+9)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 358 (+41%)
Mag. def. pwr. 549 (+35%)
Durability 253/125 (+51%)
Blocking rate 25 (+58%)
Phy. reinforce 420.1 (+19%)
Mag. reinforce 796.7 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (2Time/times)
Immortal (1Time/times)
Durability 160% Increase
Critical 60
Disaster Cane (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Dark staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+41%)
Mag. atk. pwr. 4216 ~ 5153 (+22%)
Durability 275/207 (+32%)
Attack rating 119 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+58%)
Mag. reinforce 865.0 % ~ 1,057.4 % (+54%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 5 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Attack rate 10% Increase
Durability 60% Increase
Critical 6
No item equipped
No item equipped
No item equipped
Divine Robe (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 333 (+25%)
Mag. def. pwr. 568 (+9%)
Durability 67/78 (+19%)
Parry rate 65 (+22%)
Phy. reinforce 560.6 (+54%)
Mag. reinforce 799.3 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Parry rate 5% Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

163

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED