ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

CARMEJI

CURRENT LEVEL 119
Strength 267
Intellect 363
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 592,996,344
LAST LOGIN 21/02/2019
GUILD ALL_StaR
Job Type Thief
Job Alias 9999

ONLINE

No item equipped
Lyra Hell Havoc

Sort of item: Harp
Degree: 12 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+77%)
Mag. atk. pwr. 7542 ~ 9218 (+51%)
Durability 82/89 (+19%)
Attack rating 143 (+12%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+9%)
Mag. reinforce 937.4 % ~ 1,145.6 % (+29%)

Required level 118
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Storm Himation (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+41%)
Durability 171/66 (+0%)
Attack rating 0 (+22%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+22%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (1Time/times)
Str 6 Increase
Int 5 Increase
Parry rate 60% Increase
Durability 160% Increase
Red Storm Hat (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+41%)
Durability 132/66 (+0%)
Attack rating 0 (+41%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+41%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 5 Increase
Str 5 Increase
Parry rate 40% Increase
HP 850 Increase
MP 88 Increase
Durability 100% Increase
Red Storm Mitten (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+41%)
Durability 171/66 (+0%)
Attack rating 0 (+22%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+22%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Parry rate 60% Increase
Durability 160% Increase
Red Storm Robe (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+80%)
Durability 171/66 (+0%)
Attack rating 0 (+22%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+22%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Parry rate 40% Increase
HP 88 Increase
MP 850 Increase
Durability 160% Increase
Red Storm Weave (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+22%)
Durability 132/66 (+0%)
Attack rating 0 (+22%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+41%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 5 Increase
Str 5 Increase
Parry rate 60% Increase
Durability 100% Increase
Red Storm UnderRobe (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+41%)
Durability 171/66 (+0%)
Attack rating 0 (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+41%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Parry rate 60% Increase
HP 88 Increase
MP 850 Increase
Durability 160% Increase
Amber Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 31.6 (+3%)
Mag. absorption 46.4 (+51%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
BurnHour 7% Reduce
Amber Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 27.9 (+6%)
Mag. absorption 33.9 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (47Time/times)
Durability 47% Increase
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 26.1 (+9%)
Mag. absorption 32.3 (+35%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Str 22 Increase
Attack rate 22% Increase
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 24.6 (+3%)
Mag. absorption 40.6 (+70%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Str 23 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

154

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED