ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

CARLOS

CURRENT LEVEL 119
Strength 138
Intellect 492
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 415,555,453
LAST LOGIN 21/02/2019
GUILD l_PLATINUM_l
Job Type Trader
Job Alias sss03

ONLINE

No item equipped
Lyra Arcane Hazard (+10)

Sort of item: Two handed staff
Degree: 12 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+19%)
Mag. atk. pwr. 8991 ~ 10989 (+80%)
Durability 270/97 (+16%)
Attack rating 206 (+61%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+3%)
Mag. reinforce 1,453.4 % ~ 1,776.2 % (+100%)

Required level 118
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

73
79
103
115
91
Overlord Alette (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 294 (+61%)
Mag. def. pwr. 471 (+61%)
Durability 237/79 (+0%)
Parry rate 45 (+61%)
Phy. reinforce 405.7 (+61%)
Mag. reinforce 682.6 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
138
72
78
90
Overlord Morion (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 368 (+61%)
Mag. def. pwr. 589 (+61%)
Durability 240/80 (+0%)
Parry rate 53 (+61%)
Phy. reinforce 502.3 (+61%)
Mag. reinforce 945.0 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
72
78
162
150
138
90
Overlord Glove (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 273 (+61%)
Mag. def. pwr. 489 (+80%)
Durability 237/79 (+0%)
Parry rate 43 (+61%)
Phy. reinforce 376.7 (+61%)
Mag. reinforce 709.2 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
72
78
138
90
Overlord Mail (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 490 (+61%)
Mag. def. pwr. 784 (+61%)
Durability 240/80 (+0%)
Parry rate 65 (+61%)
Phy. reinforce 663.3 (+61%)
Mag. reinforce 1,115.7 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
138
150
162
90
Overlord Boots (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 346 (+61%)
Mag. def. pwr. 620 (+80%)
Durability 240/80 (+0%)
Parry rate 50 (+61%)
Phy. reinforce 473.3 (+61%)
Mag. reinforce 795.3 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
138
72
78
90
Overlord Tasset (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 448 (+80%)
Mag. def. pwr. 642 (+61%)
Durability 240/80 (+0%)
Parry rate 55 (+80%)
Phy. reinforce 542.6 (+61%)
Mag. reinforce 1,020.6 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
138
78
72
150
162
90
Isis Necklace (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 55.8 (+80%)
Mag. absorption 55.8 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
168
174
180
186
192
Isis Earring (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 47.7 (+80%)
Mag. absorption 47.7 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
174
180
192
168
186
Isis Ring (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 43.4 (+80%)
Mag. absorption 43.4 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
168
174
180
186
192
Isis Ring (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 43.4 (+80%)
Mag. absorption 43.4 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
168
174
180
186
192

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

159

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED