ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

BroTh3r_

CURRENT LEVEL 110
Strength 456
Intellect 129
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 62,009,554
LAST LOGIN 17/10/2018
GUILD Wars
Job Type Thief
Job Alias Who_

OFFLINE

Capricorn Heavenly Scutum (+8)

Seal of Star
Sort of item: Shield
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 319 (+22%)
Mag. def. pwr. 418 (+0%)
Durability 82/83 (+0%)
Blocking rate 19 (+41%)
Phy. reinforce 360.0 (+0%)
Mag. reinforce 703.9 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

126
78
210
204
198
Crasceptre (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Dark staff
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 4595 ~ 5616 (+22%)
Durability 160/160 (+0%)
Attack rating 121 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 840.5 % ~ 1,027.3 % (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

102
114
210
204
198
78
Kefta Alette

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 183 (+0%)
Mag. def. pwr. 293 (+0%)
Durability 79/79 (+0%)
Parry rate 45 (+0%)
Phy. reinforce 252.0 (+0%)
Mag. reinforce 424.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Overlord Morion (+5)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 228 (+0%)
Mag. def. pwr. 366 (+0%)
Durability 74/80 (+0%)
Parry rate 53 (+41%)
Phy. reinforce 380.6 (+22%)
Mag. reinforce 525.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

150
162
78
138
72
Overlord Glove (+5)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 170 (+0%)
Mag. def. pwr. 272 (+0%)
Durability 75/79 (+0%)
Parry rate 43 (+0%)
Phy. reinforce 234.0 (+0%)
Mag. reinforce 394.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
Overlord Mail (+5)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 371 (+22%)
Mag. def. pwr. 487 (+0%)
Durability 76/80 (+0%)
Parry rate 65 (+22%)
Phy. reinforce 412.0 (+0%)
Mag. reinforce 693.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

162
150
138
72
78
Overlord Boots (+5)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 215 (+0%)
Mag. def. pwr. 344 (+0%)
Durability 76/80 (+0%)
Parry rate 50 (+0%)
Phy. reinforce 294.0 (+0%)
Mag. reinforce 494.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Overlord Tasset (+5)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 351 (+41%)
Mag. def. pwr. 562 (+41%)
Durability 76/80 (+0%)
Parry rate 55 (+22%)
Phy. reinforce 337.0 (+0%)
Mag. reinforce 567.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

150
138
72
Platelight Necklace (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 37.8 (+22%)
Mag. absorption 37.8 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

186
168
174
180
192
72
78
198
Heaven Earring (+8)

Seal of Star
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 26.5 (+0%)
Mag. absorption 32.3 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

168
174
186
210
198
192
Heaven Ring (+8)

Seal of Star
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 24.1 (+0%)
Mag. absorption 29.4 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

168
180
174
186
192
210
198
Heaven Ring (+8)

Seal of Star
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 29.4 (+22%)
Mag. absorption 34.0 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

174
186
210
198
168
180

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

202

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
THAI_DENMARK
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED