ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Bow27

CURRENT LEVEL 97
Strength 404
Intellect 116
Stat points 0
next lvl 35.91%
Gold 3,658,368,626
LAST LOGIN 26/09/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Arrow(7851)
Sinnok's Bow (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 1456 ~ 1784 (+35%)
Mag. atk. pwr. 1881 ~ 2305 (+9%)
Durability 159/94 (+6%)
Attack rating 125 (+6%)
Critical 11 (+96%)
Phy. reinforce 279.6 % ~ 342.6 % (+45%)
Mag. reinforce 425.7 % ~ 521.6 % (+38%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
202
88
Attack rate 40% Increase
112
Girin Horn Shell

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 129 (+6%)
Mag. def. pwr. 249 (+22%)
Durability 197/107 (+29%)
Parry rate 39 (+41%)
Phy. reinforce 226.2 (+16%)
Mag. reinforce 390.3 (+19%)

Required level 77
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 1 Increase
Parry rate 40% Increase
88
Girin Horn Coronet (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 211 (+35%)
Mag. def. pwr. 329 (+25%)
Durability 47/86 (+3%)
Parry rate 47 (+9%)
Phy. reinforce 346.9 (+41%)
Mag. reinforce 558.9 (+35%)

Required level 79
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
MP 88 Increase
Parry rate 40% Increase
HP 88 Increase
Girin Horn Glove (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 141 (+29%)
Mag. def. pwr. 184 (+0%)
Durability 182/83 (+0%)
Parry rate 37 (+45%)
Phy. reinforce 194.0 (+9%)
Mag. reinforce 402.3 (+35%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
Parry rate 40% Increase
88
Girin Horn Lamellar (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 228 (+6%)
Mag. def. pwr. 405 (+12%)
Durability 214/134 (+58%)
Parry rate 60 (+9%)
Phy. reinforce 385.1 (+16%)
Mag. reinforce 646.1 (+16%)

Required level 81
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
Parry rate 40% Increase
HP 88 Increase
MP 88 Increase
88
Girin Horn Boots (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 170 (+19%)
Mag. def. pwr. 248 (+3%)
Durability 203/101 (+22%)
Parry rate 44 (+16%)
Phy. reinforce 270.1 (+19%)
Mag. reinforce 477.5 (+25%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 1 Increase
88
Parry rate 40% Increase
Girin Horn Tasset (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 248 (+45%)
Mag. def. pwr. 370 (+29%)
Durability 59/126 (+51%)
Parry rate 50 (+25%)
Phy. reinforce 401.7 (+51%)
Mag. reinforce 590.0 (+32%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 2 Increase
HP 88 Increase
MP 88 Increase
Parry rate 40% Increase
Gem Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 34.1 (+25%)
Mag. absorption 28.1 (+3%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
166
172
178
184
190
Gem Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 25.1 (+9%)
Mag. absorption 23.0 (+0%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
166
172
178
184
190
Gem Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 30.0 (+45%)
Mag. absorption 20.7 (+0%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
166
172
178
184
190
Gem Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 30.6 (+48%)
Mag. absorption 24.0 (+16%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 1 Increase
166
172
178
184
190

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

140

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED