ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Bonita

CURRENT LEVEL 100
Strength 119
Intellect 416
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 48,194,278
LAST LOGIN 22/06/2018
GUILD DemondEyes
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

No item equipped
Soul Fiend (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+3%)
Mag. atk. pwr. 3559 ~ 4350 (+3%)
Durability 20/88 (+12%)
Attack rating 153 (+29%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+32%)
Mag. reinforce 758.3 % ~ 926.9 % (+35%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Attack rate 30% Increase
Durability 60% Increase
Valor Alette (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 234 (+32%)
Mag. def. pwr. 330 (+16%)
Durability 92/124 (+58%)
Parry rate 45 (+0%)
Phy. reinforce 261.8 (+6%)
Mag. reinforce 416.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Morion (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 300 (+35%)
Mag. def. pwr. 459 (+29%)
Durability 86/101 (+29%)
Parry rate 52 (+22%)
Phy. reinforce 315.2 (+3%)
Mag. reinforce 545.9 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 213 (+29%)
Mag. def. pwr. 383 (+45%)
Durability 75/79 (+0%)
Parry rate 42 (+12%)
Phy. reinforce 266.8 (+16%)
Mag. reinforce 447.8 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Mail (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 343 (+16%)
Mag. def. pwr. 625 (+32%)
Durability 62/80 (+0%)
Parry rate 65 (+32%)
Phy. reinforce 440.4 (+9%)
Mag. reinforce 984.6 (+45%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 228 (+9%)
Mag. def. pwr. 408 (+22%)
Durability 77/91 (+16%)
Parry rate 50 (+0%)
Phy. reinforce 313.9 (+9%)
Mag. reinforce 701.8 (+45%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 271 (+12%)
Mag. def. pwr. 449 (+16%)
Durability 83/110 (+38%)
Parry rate 55 (+58%)
Phy. reinforce 413.8 (+25%)
Mag. reinforce 589.4 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 31.6 (+3%)
Mag. absorption 40.5 (+32%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 26.3 (+0%)
Mag. absorption 31.3 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 26.8 (+12%)
Mag. absorption 23.9 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.2 (+22%)
Mag. absorption 30.8 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

128

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED