ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Bonita

CURRENT LEVEL 100
Strength 119
Intellect 416
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 6,417,895
LAST LOGIN 12/08/2018
GUILD DemondEyes
Job Type Trader
Job Alias DE_Bonita

OFFLINE

No item equipped
Soul Fiend (+11)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+3%)
Mag. atk. pwr. 4872 ~ 5955 (+41%)
Durability 94/83 (+6%)
Attack rating 167 (+41%)
Critical 3 (+96%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+38%)
Mag. reinforce 792.0 % ~ 968.1 % (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Durability 160% Increase
Attack rate 60% Increase
Valor Alette (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 250 (+41%)
Mag. def. pwr. 401 (+41%)
Durability 158/88 (+12%)
Parry rate 45 (+41%)
Phy. reinforce 348.3 (+41%)
Mag. reinforce 640.6 (+54%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 60% Increase
Immortal (2Time/times)
Steady (1Time/times)
Durability 100% Increase
Valor Morion (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 300 (+35%)
Mag. def. pwr. 459 (+29%)
Durability 77/101 (+29%)
Parry rate 52 (+22%)
Phy. reinforce 315.2 (+3%)
Mag. reinforce 545.9 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Parry rate 40% Increase
HP 88 Increase
MP 88 Increase
Valor Glove (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 213 (+29%)
Mag. def. pwr. 383 (+45%)
Durability 66/79 (+0%)
Parry rate 42 (+12%)
Phy. reinforce 266.8 (+16%)
Mag. reinforce 447.8 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Parry rate 40% Increase
Valor Composite Mail (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 343 (+16%)
Mag. def. pwr. 625 (+32%)
Durability 68/80 (+0%)
Parry rate 65 (+32%)
Phy. reinforce 440.4 (+9%)
Mag. reinforce 984.6 (+45%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Parry rate 60% Increase
HP 88 Increase
MP 88 Increase
Valor Boots (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 228 (+9%)
Mag. def. pwr. 408 (+22%)
Durability 70/91 (+16%)
Parry rate 50 (+0%)
Phy. reinforce 313.9 (+9%)
Mag. reinforce 701.8 (+45%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Parry rate 60% Increase
Valor Composite Tasset (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 271 (+12%)
Mag. def. pwr. 449 (+16%)
Durability 80/110 (+38%)
Parry rate 55 (+58%)
Phy. reinforce 413.8 (+25%)
Mag. reinforce 589.4 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Parry rate 40% Increase
HP 850 Increase
MP 88 Increase
Amber Necklace (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 37.5 (+22%)
Mag. absorption 40.5 (+32%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
BurnHour 8% Reduce
Immortal (1Time/times)
Amber Earring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 37.1 (+41%)
Mag. absorption 31.3 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)
Durability 44% Increase
Steady (35Time/times)
Amber Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.2 (+22%)
Mag. absorption 30.8 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Amber Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.2 (+22%)
Mag. absorption 29.2 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

2

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED