ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Blaz28

CURRENT LEVEL 98
Strength 408
Intellect 117
Stat points 0
next lvl 65.35%
Gold 155,539,009
LAST LOGIN 22/09/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias BL666

OFFLINE

Scale Shield (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 244 (+45%)
Mag. def. pwr. 278 (+3%)
Durability 226/87 (+0%)
Blocking rate 22 (+41%)
Phy. reinforce 273.0 (+0%)
Mag. reinforce 665.6 (+45%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
124
88
Moon Blade (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Blade
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 1236 ~ 1420 (+9%)
Mag. atk. pwr. 2473 ~ 2788 (+45%)
Durability 130/130 (+0%)
Attack rating 171 (+45%)
Critical 10 (+100%)
Phy. reinforce 273.6 % ~ 314.6 % (+35%)
Mag. reinforce 372.0 % ~ 419.3 % (+22%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Attack rate 40% Increase
112
Leopard Shoulder (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 146 (+9%)
Mag. def. pwr. 277 (+58%)
Durability 244/105 (+16%)
Parry rate 39 (+0%)
Phy. reinforce 268.8 (+25%)
Mag. reinforce 314.7 (+12%)

Required level 77
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 40% Increase
88
Leopard Crown (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 272 (+58%)
Mag. def. pwr. 384 (+70%)
Durability 104/145 (+58%)
Parry rate 47 (+51%)
Phy. reinforce 349.6 (+29%)
Mag. reinforce 536.1 (+51%)

Required level 79
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Parry rate 40% Increase
HP 88 Increase
MP 88 Increase
Leopard Bracer (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 135 (+12%)
Mag. def. pwr. 158 (+0%)
Durability 112/105 (+16%)
Parry rate 37 (+6%)
Phy. reinforce 269.1 (+38%)
Mag. reinforce 297.0 (+16%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 40% Increase
88
Leopard Armor (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 244 (+3%)
Mag. def. pwr. 400 (+29%)
Durability 105/146 (+58%)
Parry rate 60 (+25%)
Phy. reinforce 562.1 (+54%)
Mag. reinforce 554.5 (+16%)

Required level 81
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 2 Increase
Int 3 Increase
Parry rate 40% Increase
HP 88 Increase
MP 88 Increase
Leopard Footgear (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 197 (+25%)
Mag. def. pwr. 245 (+19%)
Durability 126/118 (+29%)
Parry rate 44 (+0%)
Phy. reinforce 410.0 (+64%)
Mag. reinforce 451.3 (+38%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 40% Increase
88
Leopard Hose (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 297 (+58%)
Mag. def. pwr. 443 (+80%)
Durability 93/93 (+0%)
Parry rate 50 (+29%)
Phy. reinforce 328.2 (+12%)
Mag. reinforce 651.1 (+70%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 40% Increase
HP 88 Increase
MP 88 Increase
Gem Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 28.1 (+3%)
Mag. absorption 46.4 (+70%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
166
172
178
184
190
Gem Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 25.8 (+12%)
Mag. absorption 28.1 (+22%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
166
172
178
184
190
Gem Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 28.6 (+38%)
Mag. absorption 28.6 (+38%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
166
172
178
184
190
Gem Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 21.3 (+3%)
Mag. absorption 33.9 (+64%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
166
172
178
184
190

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

154

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED