ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Blackmamba

CURRENT LEVEL 89
Strength 108
Intellect 372
Stat points 0
next lvl 26.22%
Gold 22,461,980
LAST LOGIN 15/07/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

No item equipped
Taeuljinin Spear (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Spear
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 1246 ~ 1484 (+12%)
Mag. atk. pwr. 3129 ~ 3822 (+64%)
Durability 202/78 (+0%)
Attack rating 162 (+38%)
Critical 14 (+100%)
Phy. reinforce 326.2 % ~ 388.4 % (+64%)
Mag. reinforce 381.9 % ~ 466.8 % (+12%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
202
208
Attack rate 30% Increase
88
112
Shaman Talisman (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 179 (+64%)
Mag. def. pwr. 240 (+3%)
Durability 80/99 (+32%)
Parry rate 39 (+9%)
Phy. reinforce 242.9 (+38%)
Mag. reinforce 542.3 (+45%)

Required level 77
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
208
202
Parry rate 30% Increase
Shaman Hat (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 186 (+32%)
Mag. def. pwr. 301 (+0%)
Durability 82/108 (+45%)
Parry rate 47 (+48%)
Phy. reinforce 257.5 (+16%)
Mag. reinforce 685.9 (+45%)

Required level 79
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
208
202
Parry rate 40% Increase
MP 150 Increase
HP 600 Increase
Shaman Wristlet (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 117 (+19%)
Mag. def. pwr. 244 (+16%)
Durability 82/111 (+51%)
Parry rate 37 (+32%)
Phy. reinforce 232.0 (+45%)
Mag. reinforce 351.2 (+3%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
202
208
Parry rate 40% Increase
Shaman Suit (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 236 (+22%)
Mag. def. pwr. 463 (+12%)
Durability 123/80 (+6%)
Parry rate 60 (+19%)
Phy. reinforce 364.8 (+22%)
Mag. reinforce 656.1 (+3%)

Required level 81
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
MP 600 Increase
Parry rate 40% Increase
208
HP 88 Increase
88
202
Shaman Shoes (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 129 (+0%)
Mag. def. pwr. 522 (+90%)
Durability 75/75 (+0%)
Parry rate 44 (+22%)
Phy. reinforce 264.5 (+29%)
Mag. reinforce 463.2 (+6%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
208
Parry rate 40% Increase
202
Shaman Trousers (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 212 (+38%)
Mag. def. pwr. 486 (+48%)
Durability 76/78 (+3%)
Parry rate 50 (+12%)
Phy. reinforce 292.8 (+22%)
Mag. reinforce 720.5 (+41%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
MP 150 Increase
202
208
Parry rate 10% Increase
HP 70 Increase
Gem Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 31.7 (+16%)
Mag. absorption 33.3 (+22%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
208
166
172
184
Gem Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 28.1 (+22%)
Mag. absorption 27.4 (+19%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
178
190
172
208
184
Gem Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 24.6 (+19%)
Mag. absorption 22.6 (+9%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
208
172
178
190
166
Gem Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 29.2 (+41%)
Mag. absorption 29.2 (+41%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
166
208
184
172

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

214

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED