ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Black_Label

CURRENT LEVEL 115
Strength 342
Intellect 256
Stat points 12
next lvl 0.00%
Gold 196,639,282
LAST LOGIN 18/02/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias CP3

OFFLINE

Demonic Skin (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 200 (+19%)
Mag. def. pwr. 313 (+16%)
Durability 7/79 (+3%)
Blocking rate 17 (+12%)
Phy. reinforce 292.1 (+9%)
Mag. reinforce 590.6 (+38%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ophiuchus Heaven'sSalvation

Sort of item: Light staff
Degree: 12 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+9%)
Mag. atk. pwr. 8349 ~ 10206 (+87%)
Durability 83/84 (+3%)
Attack rating 136 (+9%)
Critical 4 (+100%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+6%)
Mag. reinforce 691.4 % ~ 845.1 % (+3%)

Required level 114
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Drako War God Pauldron

Seal of Star
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 201 (+0%)
Mag. def. pwr. 263 (+0%)
Durability 21/92 (+0%)
Parry rate 45 (+0%)
Phy. reinforce 278.0 (+0%)
Mag. reinforce 363.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Thunder Crown (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 177 (+3%)
Mag. def. pwr. 268 (+19%)
Durability 35/112 (+29%)
Parry rate 47 (+12%)
Phy. reinforce 343.1 (+29%)
Mag. reinforce 469.8 (+35%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
MP 70 Increase
Parry rate 30% Increase
Thunder Gauntlet (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 159 (+32%)
Mag. def. pwr. 183 (+16%)
Durability 35/91 (+6%)
Parry rate 37 (+29%)
Phy. reinforce 320.6 (+67%)
Mag. reinforce 251.0 (+0%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Thunder Breast Armor (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 258 (+9%)
Mag. def. pwr. 400 (+29%)
Durability 41/95 (+9%)
Parry rate 60 (+9%)
Phy. reinforce 358.0 (+0%)
Mag. reinforce 496.1 (+6%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
MP 88 Increase
208
Parry rate 10% Increase
Drako War God Greave

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 211 (+3%)
Mag. def. pwr. 276 (+3%)
Durability 47/91 (+0%)
Parry rate 49 (+54%)
Phy. reinforce 442.4 (+51%)
Mag. reinforce 445.4 (+16%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Durability 10% Increase
Thunder Breast Poleyn (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 210 (+12%)
Mag. def. pwr. 253 (+3%)
Durability 44/108 (+25%)
Parry rate 50 (+9%)
Phy. reinforce 487.9 (+70%)
Mag. reinforce 485.0 (+29%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
MP 600 Increase
208
Parry rate 10% Increase
Sapphire Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 33.3 (+22%)
Mag. absorption 28.9 (+6%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 29.7 (+29%)
Mag. absorption 24.4 (+6%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 24.6 (+19%)
Mag. absorption 25.3 (+22%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
172
184
178
166
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 26.7 (+29%)
Mag. absorption 22.6 (+9%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
184

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

138

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED