ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

BlackCoffee

CURRENT LEVEL 59
Strength 252
Intellect 78
Stat points 0
next lvl 91.80%
Gold 78,994,522
LAST LOGIN 25/06/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Jecheonseong's Shield

Sort of item: Shield
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 54 (+16%)
Mag. def. pwr. 87 (+16%)
Durability 75/113 (+64%)
Blocking rate 10 (+9%)
Phy. reinforce 214.2 (+70%)
Mag. reinforce 218.4 (+3%)

Required level 52
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

122
Python's Frozen Blade

Sort of item: Blade
Degree: 6 degrees


Phy. atk. pwr. 328 ~ 378 (+22%)
Mag. atk. pwr. 571 ~ 644 (+41%)
Durability 82/101 (+0%)
Attack rating 121 (+6%)
Critical 2 (+100%)
Phy. reinforce 111.6 % ~ 128.2 % (+29%)
Mag. reinforce 167.8 % ~ 189.2 % (+29%)

Required level 48
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Steady (1Time/times)
Str 4 Increase
Blocking rate 60
Attack rate 20% Increase
Wild Tiger Bone Shell

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 36 (+6%)
Mag. def. pwr. 61 (+6%)
Durability 63/66 (+0%)
Parry rate 19 (+32%)
Phy. reinforce 92.7 (+3%)
Mag. reinforce 184.2 (+22%)

Required level 53
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 1 Increase
Woodland Python Crown

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 6 degrees


Phy. def. pwr. 42 (+6%)
Mag. def. pwr. 68 (+29%)
Durability 68/70 (+0%)
Parry rate 23 (+0%)
Phy. reinforce 103.0 (+3%)
Mag. reinforce 131.0 (+0%)

Required level 48
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

HP 10 Increase
Parry rate 5% Increase
Str 3 Increase
MP 30 Increase
Jungle Python Bracer

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 6 degrees


Phy. def. pwr. 30 (+6%)
Mag. def. pwr. 42 (+12%)
Durability 74/103 (+48%)
Parry rate 17 (+9%)
Phy. reinforce 89.3 (+19%)
Mag. reinforce 132.3 (+35%)

Required level 48
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Astral (1Time/times)
Steady (3Time/times)
Iron Hard Scale Armor

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 33 (+0%)
Mag. def. pwr. 44 (+0%)
Durability 65/65 (+0%)
Parry rate 24 (+0%)
Phy. reinforce 104.0 (+0%)
Mag. reinforce 136.0 (+0%)

Required level 37
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

MP 50 Increase
Parry rate 10% Increase
North Cheonchuk Boots

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 6 degrees


Phy. def. pwr. 46 (+32%)
Mag. def. pwr. 68 (+16%)
Durability 84/106 (+64%)
Parry rate 21 (+38%)
Phy. reinforce 103.5 (+19%)
Mag. reinforce 174.9 (+19%)

Required level 50
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 1 Increase
Durability 20% Increase
Python Horn Tasset

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 34 (+25%)
Mag. def. pwr. 66 (+45%)
Durability 59/65 (+9%)
Parry rate 20 (+6%)
Phy. reinforce 114.2 (+41%)
Mag. reinforce 178.2 (+32%)

Required level 39
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

MP 50 Increase
Ice Platinum Necklace

Sort of item: Necklace
Degree: 6 degrees


Phy. absorption 22.3 (+74%)
Mag. absorption 15.6 (+22%)

Required level 49
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

BurnHour 1% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
Str 3 Increase
Int 4 Increase
Electric shockHour 1% Reduce
Flame Platinum Earring (+1)

Sort of item: Earring
Degree: 6 degrees


Phy. absorption 15.4 (+25%)
Mag. absorption 14.6 (+19%)

Required level 50
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

BurnHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
ZombieHour 1% Reduce
PoisoningHour 10% Reduce
Str 2 Increase
Blue Quartz Ring

Sort of item: Ring
Degree: 5 degrees


Phy. absorption 6.6 (+0%)
Mag. absorption 6.6 (+0%)

Required level 32
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 3 Increase
ZombieHour 10% Reduce
BurnHour 10% Reduce
PoisoningHour 5% Reduce
Electric shockHour 3% Reduce
Amethyst Ring

Sort of item: Ring
Degree: 5 degrees


Phy. absorption 13.0 (+64%)
Mag. absorption 8.4 (+6%)

Required level 38
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 2 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

0

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED