ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

BlacKDragON

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 317,844,743
LAST LOGIN 18/08/2018
GUILD Alpha
Job Type Thief
Job Alias BIacKDragON

OFFLINE

Arrow(323)
Ye's Divine Bow (+13)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2622 ~ 3213 (+61%)
Mag. atk. pwr. 3674 ~ 4502 (+41%)
Durability 253/135 (+41%)
Attack rating 191 (+61%)
Critical 11 (+96%)
Phy. reinforce 358.7 % ~ 439.6 % (+41%)
Mag. reinforce 537.2 % ~ 658.4 % (+32%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (3Time/times)
Steady (3Time/times)
Int 3 Increase
Durability 160% Increase
Critical 100
Attack rate 60% Increase
Black Shoulder (+11)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 275 (+41%)
Mag. def. pwr. 361 (+41%)
Durability 244/121 (+25%)
Parry rate 45 (+61%)
Phy. reinforce 492.1 (+77%)
Mag. reinforce 584.4 (+61%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Black Casque (+11)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 344 (+41%)
Mag. def. pwr. 441 (+38%)
Durability 241/109 (+12%)
Parry rate 52 (+54%)
Phy. reinforce 553.8 (+61%)
Mag. reinforce 679.5 (+51%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Steady (1Time/times)
Durability 160% Increase
HP 850 Increase
Parry rate 60% Increase
MP 850 Increase
Immortal (1Time/times)
Black Bracer (+11)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 256 (+41%)
Mag. def. pwr. 335 (+41%)
Durability 239/105 (+9%)
Parry rate 42 (+58%)
Phy. reinforce 363.8 (+41%)
Mag. reinforce 475.2 (+41%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Black Armor (+11)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 459 (+41%)
Mag. def. pwr. 588 (+38%)
Durability 264/160 (+64%)
Parry rate 65 (+51%)
Phy. reinforce 817.2 (+80%)
Mag. reinforce 837.5 (+41%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Durability 160% Increase
ZombieHour 200% Reduce
Parry rate 60% Increase
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Black Footgear (+11)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 370 (+61%)
Mag. def. pwr. 425 (+41%)
Durability 231/98 (+0%)
Parry rate 50 (+41%)
Phy. reinforce 456.8 (+41%)
Mag. reinforce 597.8 (+41%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Black Hose (+11)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 375 (+41%)
Mag. def. pwr. 491 (+41%)
Durability 246/119 (+22%)
Parry rate 55 (+45%)
Phy. reinforce 523.1 (+41%)
Mag. reinforce 685.3 (+41%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Steady (1Time/times)
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Immortal (1Time/times)
Tiger's Eye Necklace (+12)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 49.4 (+61%)
Mag. absorption 47.3 (+54%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
Immortal (1Time/times)
BurnHour 10% Reduce
Tiger's Eye Earring (+12)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 42.3 (+61%)
Mag. absorption 37.1 (+41%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Durability 50% Increase
Tiger's Eye Ring (+12)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.7 (+41%)
Mag. absorption 33.7 (+41%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
Immortal (1Time/times)
Str 25 Increase
Tiger's Eye Ring (+12)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 43.0 (+80%)
Mag. absorption 33.7 (+41%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
Immortal (1Time/times)
Str 25 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

2

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED