ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

BlacKDragON

CURRENT LEVEL 98
Strength 408
Intellect 117
Stat points 0
next lvl 96.72%
Gold 408,946,729
LAST LOGIN 23/06/2018
GUILD Fighting
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Arrow(1653)
Ye's Divine Bow (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2622 ~ 3213 (+61%)
Mag. atk. pwr. 3674 ~ 4502 (+41%)
Durability 75/135 (+41%)
Attack rating 191 (+61%)
Critical 11 (+96%)
Phy. reinforce 358.7 % ~ 439.6 % (+41%)
Mag. reinforce 537.2 % ~ 658.4 % (+32%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (3Time/times)
221
Steady (3Time/times)
Lucky (3Time/times)
Int 2 Increase
Durability 160% Increase
Black Shoulder (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 195 (+0%)
Mag. def. pwr. 330 (+29%)
Durability 228/121 (+25%)
Parry rate 45 (+0%)
Phy. reinforce 492.1 (+77%)
Mag. reinforce 363.0 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Durability 160% Increase
Black Casque (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 298 (+22%)
Mag. def. pwr. 441 (+38%)
Durability 221/109 (+12%)
Parry rate 52 (+54%)
Phy. reinforce 354.3 (+3%)
Mag. reinforce 679.5 (+51%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Durability 160% Increase
Black Bracer (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 256 (+41%)
Mag. def. pwr. 297 (+25%)
Durability 161/105 (+9%)
Parry rate 42 (+58%)
Phy. reinforce 289.0 (+12%)
Mag. reinforce 377.4 (+12%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Durability 100% Increase
Black Armor (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 459 (+41%)
Mag. def. pwr. 588 (+38%)
Durability 268/160 (+64%)
Parry rate 65 (+51%)
Phy. reinforce 612.9 (+35%)
Mag. reinforce 611.8 (+3%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (2Time/times)
221
Steady (2Time/times)
Durability 160% Increase
Black Footgear (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 237 (+3%)
Mag. def. pwr. 301 (+0%)
Durability 202/98 (+0%)
Parry rate 50 (+38%)
Phy. reinforce 333.7 (+3%)
Mag. reinforce 436.7 (+3%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Durability 160% Increase
Black Hose (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 266 (+0%)
Mag. def. pwr. 415 (+19%)
Durability 176/119 (+22%)
Parry rate 55 (+45%)
Phy. reinforce 382.1 (+3%)
Mag. reinforce 563.8 (+16%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Durability 100% Increase
Tiger's Eye Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 40.5 (+32%)
Mag. absorption 47.3 (+54%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Tiger's Eye Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 27.9 (+6%)
Mag. absorption 30.5 (+16%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Tiger's Eye Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 26.8 (+12%)
Mag. absorption 26.1 (+9%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Tiger's Eye Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 23.9 (+0%)
Mag. absorption 23.9 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

126

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED