ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

BishopofGod

CURRENT LEVEL 33
Strength 93
Intellect 107
Stat points 0
next lvl 95.75%
Gold 66,141
LAST LOGIN 15/06/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Hunter
Job Alias Bishop

OFFLINE

Aquarius Treasure Shield

Sort of item: Shield
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 21 (+0%)
Mag. def. pwr. 33 (+0%)
Durability 50/53 (+0%)
Blocking rate 10 (+0%)
Phy. reinforce 83.0 (+0%)
Mag. reinforce 133.0 (+0%)

Required level 32
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
0

Sort of item: Light staff
Degree: 5 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 348 ~ 426 (+0%)
Durability 49/53 (+0%)
Attack rating 89 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 146.1 % ~ 178.6 % (+0%)

Required level 32
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Attack rate 5% Increase
Steady (1Time/times)
Aries Runic Himation

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 4 degrees


Phy. def. pwr. 1 (+0%)
Mag. def. pwr. 18 (+0%)
Durability 39/40 (+0%)
Parry rate 12 (+0%)
Phy. reinforce 46.0 (+0%)
Mag. reinforce 97.0 (+0%)

Required level 25
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Aries Runic Diadem

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 4 degrees


Phy. def. pwr. 12 (+0%)
Mag. def. pwr. 25 (+0%)
Durability 40/41 (+0%)
Parry rate 15 (+0%)
Phy. reinforce 58.0 (+0%)
Mag. reinforce 123.0 (+0%)

Required level 27
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Aries Runic Mitten

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 4 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 16 (+0%)
Durability 38/40 (+0%)
Parry rate 10 (+0%)
Phy. reinforce 42.0 (+0%)
Mag. reinforce 89.0 (+0%)

Required level 24
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Aries Runic Robe

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 4 degrees


Phy. def. pwr. 18 (+0%)
Mag. def. pwr. 35 (+0%)
Durability 39/41 (+0%)
Parry rate 20 (+0%)
Phy. reinforce 78.0 (+0%)
Mag. reinforce 166.0 (+0%)

Required level 29
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Aries Runic Weave

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 4 degrees


Phy. def. pwr. 11 (+0%)
Mag. def. pwr. 22 (+0%)
Durability 37/40 (+0%)
Parry rate 14 (+0%)
Phy. reinforce 53.0 (+0%)
Mag. reinforce 114.0 (+0%)

Required level 26
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Aries Runic Under Robe

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 4 degrees


Phy. def. pwr. 14 (+0%)
Mag. def. pwr. 27 (+0%)
Durability 39/41 (+0%)
Parry rate 16 (+0%)
Phy. reinforce 62.0 (+0%)
Mag. reinforce 133.0 (+0%)

Required level 28
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Aries Corundum Necklace

Sort of item: Necklace
Degree: 4 degrees


Phy. absorption 7.3 (+0%)
Mag. absorption 7.3 (+0%)

Required level 28
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Pisces Silver Earring

Sort of item: Earring
Degree: 2 degrees


Phy. absorption 2.3 (+0%)
Mag. absorption 2.3 (+0%)

Required level 10
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Pisces Silver Ring

Sort of item: Ring
Degree: 2 degrees


Phy. absorption 1.7 (+0%)
Mag. absorption 1.7 (+0%)

Required level 8
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Aquarius Quartz Ring

Sort of item: Ring
Degree: 5 degrees


Phy. absorption 6.6 (+0%)
Mag. absorption 6.6 (+0%)

Required level 32
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

128

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED