ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Bishamonten

CURRENT LEVEL 117
Strength 484
Intellect 136
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 3,874,872,342
LAST LOGIN 19/02/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Hunter
Job Alias llllTIIII

OFFLINE

Heavenly Scutum (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 558 (+61%)
Mag. def. pwr. 893 (+61%)
Durability 78/87 (+0%)
Blocking rate 24 (+61%)
Phy. reinforce 706.8 (+61%)
Mag. reinforce 1,131.8 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
126
Sacred Wing (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Light staff
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 7604 ~ 9294 (+61%)
Durability 249/83 (+0%)
Attack rating 202 (+61%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 1,124.4 % ~ 1,374.3 % (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
102
114
Goat Alette (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 390 (+61%)
Mag. def. pwr. 625 (+61%)
Durability 83/83 (+0%)
Parry rate 48 (+61%)
Phy. reinforce 495.9 (+61%)
Mag. reinforce 832.4 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
Goat Morion (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 488 (+61%)
Mag. def. pwr. 873 (+80%)
Durability 83/83 (+0%)
Parry rate 56 (+80%)
Phy. reinforce 613.4 (+61%)
Mag. reinforce 1,030.4 (+61%)

Required level 102
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
150
162
Goat Glove (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 362 (+61%)
Mag. def. pwr. 580 (+61%)
Durability 83/83 (+0%)
Parry rate 46 (+61%)
Phy. reinforce 460.5 (+61%)
Mag. reinforce 772.8 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
Goat Plate Mail (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 649 (+61%)
Mag. def. pwr. 1 (+61%)
Durability 84/84 (+0%)
Parry rate 69 (+61%)
Phy. reinforce 809.8 (+61%)
Mag. reinforce 1,360.5 (+61%)

Required level 103
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
150
162
Goat Boots (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 459 (+61%)
Mag. def. pwr. 735 (+61%)
Durability 83/83 (+0%)
Parry rate 54 (+61%)
Phy. reinforce 578.0 (+61%)
Mag. reinforce 969.2 (+61%)

Required level 102
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
Goat Plate Tasset (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 531 (+61%)
Mag. def. pwr. 850 (+61%)
Durability 84/84 (+0%)
Parry rate 59 (+61%)
Phy. reinforce 661.7 (+61%)
Mag. reinforce 1,243.8 (+80%)

Required level 103
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
150
162
Heaven Necklace (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 54.6 (+61%)
Mag. absorption 61.0 (+80%)

Required level 103
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
168
174
180
186
192
Heaven Earring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 46.7 (+61%)
Mag. absorption 46.7 (+61%)

Required level 102
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
168
174
180
186
192
Heaven Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 42.7 (+61%)
Mag. absorption 42.7 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
168
174
180
186
192
Heaven Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 42.7 (+61%)
Mag. absorption 42.7 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
168
174
180
186
192

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

131

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED