ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Billionaire

CURRENT LEVEL 100
Strength 119
Intellect 416
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 372,654,554
LAST LOGIN 20/01/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Hunter
Job Alias GuinLike

OFFLINE

No item equipped
Poison Horn Spear (+3)

Seal of Moon
Immortal
Sort of item: Spear
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 1496 ~ 1781 (+3%)
Mag. atk. pwr. 3113 ~ 3806 (+25%)
Durability 60/89 (+9%)
Attack rating 201 (+74%)
Critical 6 (+0%)
Phy. reinforce 404.1 % ~ 481.1 % (+70%)
Mag. reinforce 456.4 % ~ 557.9 % (+12%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Shoulder (+3)

Seal of Moon
Immortal
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 169 (+0%)
Mag. def. pwr. 228 (+3%)
Durability 60/128 (+35%)
Parry rate 43 (+0%)
Phy. reinforce 266.1 (+6%)
Mag. reinforce 391.5 (+19%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
White Girin Horn Coronet

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 99 (+0%)
Mag. def. pwr. 167 (+0%)
Durability 49/77 (+0%)
Parry rate 37 (+0%)
Phy. reinforce 183.0 (+0%)
Mag. reinforce 308.0 (+0%)

Required level 79
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Black Bracer (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 263 (+45%)
Mag. def. pwr. 252 (+6%)
Durability 84/140 (+45%)
Parry rate 42 (+38%)
Phy. reinforce 348.3 (+35%)
Mag. reinforce 401.0 (+19%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Armor (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 429 (+32%)
Mag. def. pwr. 575 (+35%)
Durability 71/119 (+22%)
Parry rate 65 (+58%)
Phy. reinforce 540.3 (+19%)
Mag. reinforce 706.9 (+19%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Footgear (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 230 (+0%)
Mag. def. pwr. 367 (+22%)
Durability 87/132 (+35%)
Parry rate 50 (+35%)
Phy. reinforce 324.0 (+0%)
Mag. reinforce 547.0 (+29%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Hose (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 266 (+0%)
Mag. def. pwr. 470 (+35%)
Durability 79/119 (+22%)
Parry rate 55 (+48%)
Phy. reinforce 478.6 (+29%)
Mag. reinforce 500.6 (+3%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Hundred Nights Gem Necklace

Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 22.9 (+0%)
Mag. absorption 22.9 (+0%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Hundred Nights Gem Earring

Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 19.3 (+0%)
Mag. absorption 19.3 (+0%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Hundred Nights Gem Ring

Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 17.3 (+0%)
Mag. absorption 17.3 (+0%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Hundred Nights Gem Ring

Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 17.3 (+0%)
Mag. absorption 17.3 (+0%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

132

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED