ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Big24

CURRENT LEVEL 95
Strength 287
Intellect 223
Stat points 0
next lvl -2.56%
Gold 18,218,004
LAST LOGIN 16/07/2018
GUILD ChurchofGod
Job Type Hunter
Job Alias 1669

OFFLINE

No item equipped
Taeuljinin Spear

Seal of Star
Sort of item: Spear
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 1187 ~ 1413 (+45%)
Mag. atk. pwr. 1811 ~ 2212 (+29%)
Durability 79/104 (+41%)
Attack rating 151 (+19%)
Critical 5 (+3%)
Phy. reinforce 177.9 % ~ 211.8 % (+9%)
Mag. reinforce 324.5 % ~ 396.6 % (+16%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Vicious Taesarin Talisman

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 30 (+0%)
Mag. def. pwr. 65 (+0%)
Durability 59/60 (+0%)
Parry rate 19 (+0%)
Phy. reinforce 81.0 (+0%)
Mag. reinforce 173.0 (+0%)

Required level 53
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Vicious Taesarin Hood

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 40 (+0%)
Mag. def. pwr. 85 (+0%)
Durability 58/60 (+0%)
Parry rate 23 (+0%)
Phy. reinforce 102.0 (+0%)
Mag. reinforce 219.0 (+0%)

Required level 55
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Vicious Taesarin Wristlet

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 27 (+0%)
Mag. def. pwr. 59 (+0%)
Durability 54/59 (+0%)
Parry rate 17 (+0%)
Phy. reinforce 74.0 (+0%)
Mag. reinforce 158.0 (+0%)

Required level 52
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Dark Devildom Suit (+5)

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 115 (+6%)
Mag. def. pwr. 245 (+6%)
Durability 285/75 (+9%)
Parry rate 45 (+12%)
Phy. reinforce 223.5 (+9%)
Mag. reinforce 506.9 (+16%)

Required level 77
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Astral (1Time/times)
Lucky (5Time/times)
Parry rate 5% Increase
65
Mad Sky Storm Shoes

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 81 (+0%)
Mag. def. pwr. 174 (+0%)
Durability 66/69 (+0%)
Parry rate 35 (+0%)
Phy. reinforce 152.0 (+0%)
Mag. reinforce 324.0 (+0%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Black Devildom Trousers

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 66 (+0%)
Mag. def. pwr. 142 (+0%)
Durability 62/65 (+0%)
Parry rate 32 (+0%)
Phy. reinforce 140.0 (+0%)
Mag. reinforce 299.0 (+0%)

Required level 68
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Hundred Nights Gem Necklace

Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 22.9 (+0%)
Mag. absorption 22.9 (+0%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Hundred Nights Gem Earring

Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 19.3 (+0%)
Mag. absorption 19.3 (+0%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Hundred Nights Gem Ring

Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 17.3 (+0%)
Mag. absorption 17.3 (+0%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Hundred Nights Gem Ring

Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 17.3 (+0%)
Mag. absorption 17.3 (+0%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

164

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED