ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Ber_Ser_Ker

CURRENT LEVEL 105
Strength 436
Intellect 124
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 13,641,376
LAST LOGIN 21/10/2018
GUILD DOMINIC
Job Type Thief
Job Alias RO__Ber

OFFLINE

Guardian Aegis (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 294 (+16%)
Mag. def. pwr. 418 (+3%)
Durability 106/131 (+58%)
Blocking rate 27 (+70%)
Phy. reinforce 497.7 (+41%)
Mag. reinforce 565.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Disaster Cane (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Dark staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+19%)
Mag. atk. pwr. 4320 ~ 5280 (+25%)
Durability 146/171 (+9%)
Attack rating 122 (+3%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+9%)
Mag. reinforce 612.3 % ~ 748.4 % (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Valor Alette (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 222 (+25%)
Mag. def. pwr. 421 (+48%)
Durability 210/83 (+6%)
Parry rate 45 (+6%)
Phy. reinforce 358.2 (+45%)
Mag. reinforce 495.0 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 160% Increase
Valor Morion (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 300 (+35%)
Mag. def. pwr. 444 (+25%)
Durability 221/94 (+19%)
Parry rate 52 (+3%)
Phy. reinforce 373.3 (+22%)
Mag. reinforce 561.4 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 160% Increase
Valor Glove (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 218 (+32%)
Mag. def. pwr. 272 (+3%)
Durability 206/81 (+3%)
Parry rate 42 (+3%)
Phy. reinforce 230.0 (+0%)
Mag. reinforce 459.3 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 160% Increase
Valor Composite Mail (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 429 (+45%)
Mag. def. pwr. 563 (+19%)
Durability 184/105 (+32%)
Parry rate 65 (+51%)
Phy. reinforce 492.9 (+22%)
Mag. reinforce 699.4 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 100% Increase
ZombieHour 200% Reduce
Valor Boots (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 242 (+16%)
Mag. def. pwr. 375 (+12%)
Durability 252/114 (+45%)
Parry rate 50 (+64%)
Phy. reinforce 288.0 (+0%)
Mag. reinforce 842.2 (+74%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 160% Increase
Valor Composite Tasset (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 242 (+0%)
Mag. def. pwr. 647 (+67%)
Durability 172/92 (+16%)
Parry rate 55 (+6%)
Phy. reinforce 575.9 (+74%)
Mag. reinforce 717.2 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 100% Increase
Amber Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 30.7 (+0%)
Mag. absorption 35.6 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 31.3 (+19%)
Mag. absorption 27.1 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 28.4 (+19%)
Mag. absorption 32.3 (+35%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Str 23 Increase
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

132

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED