ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Benjamin

CURRENT LEVEL 110
Strength 129
Intellect 456
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 464,224,727
LAST LOGIN 13/12/2018
GUILD ll_Wars_ll
Job Type Trader
Job Alias SIXTEEN

OFFLINE

No item equipped
Armight (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Harp
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+80%)
Mag. atk. pwr. 7178 ~ 8773 (+80%)
Durability 73/73 (+0%)
Attack rating 198 (+61%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 998.5 % ~ 1,220.4 % (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
102
114
Soothsayer Himation (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Garment
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 232 (+41%)
Mag. def. pwr. 454 (+41%)
Durability 19/66 (+0%)
Parry rate 45 (+61%)
Phy. reinforce 365.5 (+61%)
Mag. reinforce 682.4 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
90
138
78
Soothsayer Hat (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Garment
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 331 (+61%)
Mag. def. pwr. 567 (+41%)
Durability 17/66 (+0%)
Parry rate 53 (+61%)
Phy. reinforce 396.2 (+41%)
Mag. reinforce 846.0 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
150
162
Soothsayer Mitten (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Garment
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 215 (+41%)
Mag. def. pwr. 481 (+61%)
Durability 18/66 (+0%)
Parry rate 43 (+41%)
Phy. reinforce 339.7 (+61%)
Mag. reinforce 724.5 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
90
138
78
Soothsayer Robe (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Garment
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 386 (+41%)
Mag. def. pwr. 755 (+41%)
Durability 8/67 (+0%)
Parry rate 65 (+41%)
Phy. reinforce 597.3 (+61%)
Mag. reinforce 1,116.7 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
150
162
Soothsayer Weave (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Garment
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 348 (+80%)
Mag. def. pwr. 610 (+61%)
Durability 5/66 (+0%)
Parry rate 50 (+41%)
Phy. reinforce 373.7 (+41%)
Mag. reinforce 796.7 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
90
138
78
Soothsayer UnderRobe (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Garment
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 316 (+41%)
Mag. def. pwr. 706 (+61%)
Durability 6/67 (+0%)
Parry rate 55 (+61%)
Phy. reinforce 428.6 (+41%)
Mag. reinforce 913.7 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
150
162
Amber Necklace (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 41.4 (+35%)
Mag. absorption 43.3 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
221
BurnHour 10% Reduce
Amber Earring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.1 (+22%)
Mag. absorption 38.1 (+45%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Durability 50% Increase
Steady (50Time/times)
Amber Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.2 (+22%)
Mag. absorption 27.7 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Str 24 Increase
Attack rate 25% Increase
Amber Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 34.7 (+45%)
Mag. absorption 33.0 (+38%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Str 24 Increase
Attack rate 25% Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

207

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Wars
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED