ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Benjamin

CURRENT LEVEL 110
Strength 129
Intellect 456
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 194,026,399
LAST LOGIN 17/10/2018
GUILD ll_Wars_ll
Job Type Thief
Job Alias May

OFFLINE

No item equipped
Sprite (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Harp
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 3767 ~ 4604 (+0%)
Durability 72/72 (+0%)
Attack rating 121 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 596.1 % ~ 728.6 % (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
Valor Alette (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 245 (+38%)
Mag. def. pwr. 330 (+16%)
Durability 91/111 (+41%)
Parry rate 45 (+16%)
Phy. reinforce 348.3 (+41%)
Mag. reinforce 507.5 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Parry rate 20% Increase
Valor Coronet (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 222 (+0%)
Mag. def. pwr. 398 (+12%)
Durability 89/109 (+38%)
Parry rate 52 (+22%)
Phy. reinforce 532.4 (+74%)
Mag. reinforce 829.2 (+61%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
HP 88 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
MP 850 Increase
Parry rate 20% Increase
Valor Glove (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 223 (+35%)
Mag. def. pwr. 372 (+41%)
Durability 93/111 (+41%)
Parry rate 42 (+29%)
Phy. reinforce 273.7 (+19%)
Mag. reinforce 532.7 (+38%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Parry rate 60% Increase
Valor Composite Mail (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 390 (+32%)
Mag. def. pwr. 577 (+22%)
Durability 81/95 (+19%)
Parry rate 65 (+16%)
Phy. reinforce 585.8 (+45%)
Mag. reinforce 679.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
ZombieHour 200% Reduce
HP 250 Increase
MP 250 Increase
Parry rate 20% Increase
Valor Boots (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 209 (+0%)
Mag. def. pwr. 388 (+16%)
Durability 77/79 (+0%)
Parry rate 50 (+6%)
Phy. reinforce 305.3 (+6%)
Mag. reinforce 605.0 (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Parry rate 30% Increase
Valor Composite Tasset (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 264 (+9%)
Mag. def. pwr. 484 (+25%)
Durability 92/116 (+45%)
Parry rate 55 (+12%)
Phy. reinforce 331.0 (+0%)
Mag. reinforce 767.3 (+38%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
HP 600 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Parry rate 60% Increase
Amber Necklace (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 41.4 (+35%)
Mag. absorption 43.3 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
BurnHour 10% Reduce
Amber Earring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.1 (+22%)
Mag. absorption 38.1 (+45%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Durability 50% Increase
Steady (50Time/times)
Amber Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 34.7 (+45%)
Mag. absorption 33.0 (+38%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Str 24 Increase
Attack rate 25% Increase
Amber Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.2 (+22%)
Mag. absorption 27.7 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Str 24 Increase
Attack rate 25% Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

203

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
THAI_DENMARK
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED