ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Bella

CURRENT LEVEL 100
Strength 119
Intellect 416
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 48,975,930
LAST LOGIN 12/08/2018
GUILD DemondEyes
Job Type Trader
Job Alias DE_Bella

OFFLINE

No item equipped
Soul Fiend (+11)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+12%)
Mag. atk. pwr. 5564 ~ 6800 (+61%)
Durability 132/111 (+41%)
Attack rating 191 (+61%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+38%)
Mag. reinforce 954.9 % ~ 1,167.2 % (+70%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 5 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Durability 160% Increase
Attack rate 60% Increase
Critical 60
Valor Alette (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 217 (+22%)
Mag. def. pwr. 401 (+41%)
Durability 153/81 (+3%)
Parry rate 45 (+22%)
Phy. reinforce 390.3 (+58%)
Mag. reinforce 586.6 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 60% Increase
Durability 100% Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Valor Coronet (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 293 (+32%)
Mag. def. pwr. 480 (+35%)
Durability 158/91 (+16%)
Parry rate 52 (+25%)
Phy. reinforce 355.0 (+16%)
Mag. reinforce 726.2 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
HP 850 Increase
Parry rate 60% Increase
MP 88 Increase
Durability 100% Increase
Valor Glove (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 165 (+0%)
Mag. def. pwr. 364 (+38%)
Durability 72/91 (+16%)
Parry rate 42 (+19%)
Phy. reinforce 273.7 (+19%)
Mag. reinforce 420.7 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Parry rate 40% Increase
Valor Composite Mail (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 382 (+29%)
Mag. def. pwr. 473 (+0%)
Durability 85/116 (+45%)
Parry rate 65 (+3%)
Phy. reinforce 492.9 (+22%)
Mag. reinforce 848.8 (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
HP 850 Increase
Parry rate 60% Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Valor Boots (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 391 (+87%)
Mag. def. pwr. 431 (+29%)
Durability 80/96 (+22%)
Parry rate 50 (+35%)
Phy. reinforce 313.9 (+9%)
Mag. reinforce 653.4 (+35%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Parry rate 40% Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Valor Composite Tasset (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 249 (+3%)
Mag. def. pwr. 387 (+0%)
Durability 68/82 (+3%)
Parry rate 55 (+35%)
Phy. reinforce 456.8 (+38%)
Mag. reinforce 606.0 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
HP 88 Increase
Parry rate 40% Increase
Amber Necklace (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 45.4 (+48%)
Mag. absorption 37.5 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
BurnHour 10% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 5% Reduce
Immortal (1Time/times)
221
BurnHour 10% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
Amber Earring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 37.1 (+41%)
Mag. absorption 42.3 (+61%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (44Time/times)
Durability 50% Increase
ZombieHour 5% Reduce
Electric shockHour 3% Reduce
PoisoningHour 3% Reduce
Amber Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.7 (+41%)
Mag. absorption 33.7 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
BurnHour 10% Reduce
Str 21 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Amber Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 35.4 (+48%)
Mag. absorption 33.7 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 3 Increase
Str 23 Increase
Electric shockHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 10% Reduce
Immortal (1Time/times)
221
ZombieHour 10% Reduce
BurnHour 10% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

2

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED