ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Bella

CURRENT LEVEL 100
Strength 119
Intellect 416
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 64,230,726
LAST LOGIN 23/06/2018
GUILD DemondEyes
Job Type Nothing
Job Alias None

ONLINE

No item equipped
Soul Fiend (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+3%)
Mag. atk. pwr. 4561 ~ 5575 (+32%)
Durability 175/83 (+6%)
Attack rating 167 (+41%)
Critical 3 (+96%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+38%)
Mag. reinforce 702.1 % ~ 858.3 % (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 4 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Durability 160% Increase
Attack rate 60% Increase
Valor Alette (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 183 (+3%)
Mag. def. pwr. 421 (+48%)
Durability 73/79 (+0%)
Parry rate 45 (+32%)
Phy. reinforce 286.5 (+16%)
Mag. reinforce 482.6 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Morion (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 293 (+32%)
Mag. def. pwr. 434 (+22%)
Durability 125/83 (+6%)
Parry rate 52 (+9%)
Phy. reinforce 324.4 (+6%)
Mag. reinforce 545.9 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 60% Increase
Valor Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 165 (+0%)
Mag. def. pwr. 314 (+19%)
Durability 81/88 (+12%)
Parry rate 42 (+16%)
Phy. reinforce 236.9 (+3%)
Mag. reinforce 386.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Mail (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 305 (+3%)
Mag. def. pwr. 502 (+6%)
Durability 78/84 (+6%)
Parry rate 65 (+9%)
Phy. reinforce 521.2 (+29%)
Mag. reinforce 1,025.3 (+51%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 255 (+22%)
Mag. def. pwr. 485 (+45%)
Durability 78/83 (+6%)
Parry rate 50 (+12%)
Phy. reinforce 481.0 (+67%)
Mag. reinforce 793.8 (+64%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 249 (+3%)
Mag. def. pwr. 387 (+0%)
Durability 79/82 (+3%)
Parry rate 55 (+35%)
Phy. reinforce 456.8 (+38%)
Mag. reinforce 606.0 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 34.4 (+12%)
Mag. absorption 38.4 (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.5 (+12%)
Mag. absorption 32.1 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 40.6 (+70%)
Mag. absorption 26.8 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 23.9 (+0%)
Mag. absorption 36.1 (+51%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

128

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED